-->

Företag har svårt att få tillbaka medarbetarna till kontoren

HR & Arbetsmiljö Efter pandemin behöver arbetsgivare skapa ändamålsenliga och attraktiva kontor som möter medarbetarnas behov. Om inga kontorsförbättringar sker överväger 36 % att byta arbetsgivare. Siffran är hela 47 % i gruppen 18 till 30 år.

Företag har svårt att få tillbaka medarbetarna till kontoren
Medarbetarens behov av att själv få välja var arbetet utförs är påtaglig, särskilt bland yngre.

Tre av fem företag planerar just nu strukturella anpassningar för att möta nya krav. Det visar en ny undersökning som företaget Coor låtit göra bland 1 300 beslutsfattare och medarbetare i Norden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Tydligt är att vi återvänder till kontoret med helt nya önskemål, krav och behov, kommenterar AnnaCarin Grandin, koncernchef på Coor, undersökningen. En av tre medarbetare är beredda att byta arbetsgivare om inte kontorsarbetet anpassas till deras önskemål.

Arbetsgivarnas nya dilemma: Å ena sidan medarbetarnas behov – å andra sidan verksamhetens behov

– Vi ser stora skillnader mellan den modell olika bolag har valt för hybridarbete, men också att ingen modell enskilt verkar mer framgångsrik än någon annan. Det finns med andra ord inga tydliga tecken på rätt eller fel, utan det är bolagets och medarbetarnas unika behov som behöver stå i centrum, säger Oscar Stjernborg, arbetsplatsstrateg på Coor.

Medarbetarens behov av att själv få välja var arbetet utförs är dock påtaglig, särskilt bland yngre. Det är dock relativt få bolag som erbjuder full flexibilitet idag och vi ser att många behöver en mer flexibel inriktning för att kunna behålla sina medarbetare.

Extroverta trivs bäst med att jobba hemifrån

– Det är med andra ord mycket som står på spel, säger Anna Carin Grandin. Fler företag måste börja se arbetsplatsernas stora betydelse för att attrahera och behålla talanger.

Många bolag ser också över sin modell för hybridarbete just nu och förbereder ett skifte i hur kontorets ytor används. Servicetjänsterna på arbetsplatserna är en viktig del av lösningen.

– Erbjud riktigt bra service! Det fysiska kontorets attraktivitet måste helt enkelt övertrumfa hemmets bekvämlighet. De anställda ska välja att komma till arbetsplatsen – inte för att de måste, utan för att de vill, avslutar AnnaCarin Grandin.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.