Tänk rätt och nå framgång

Ledarskap Du blir vad du tänker. Har du kunskap om hur ditt och andras tankemönster kan förändras, kan du frigöra potentialen hos både dig själv och dina medarbetare.

Tänk rätt och nå framgång

Tror du att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Då har du ett dynamiskt tankemönster. Det innebär att du ofta utmanar dig själv, gärna provar nytt och att du ser misslyckanden som ett sätt att lära. Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, styrs du av ett statiskt tankemönster. Då försöker du undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse. Ett dynamiskt tankemönster är avgörande för både personligt och professionellt lärande.

Boken, Mindset – du blir vad du tänker, ägnar bland annat ett kapitel åt tankemönster kopplat till ledarskap, den beskriver även hur du kan gå tillväga för att ändra ditt tankemönster och hur dina tankemönster påverkar din förmåga att uppnå framgång. Författare är Carol S. Dweck, professor i psykologi vid Stanford-universitetet i USA.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.