nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tänk rätt och nå framgång

Du blir vad du tänker. Har du kunskap om hur ditt och andras tankemönster kan förändras, kan du frigöra potentialen hos både dig själv och dina medarbetare.

Tror du att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Då har du ett dynamiskt tankemönster. Det innebär att du ofta utmanar dig själv, gärna provar nytt och att du ser misslyckanden som ett sätt att lära. Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, styrs du av ett statiskt tankemönster. Då försöker du undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse. Ett dynamiskt tankemönster är avgörande för både personligt och professionellt lärande.

Boken, Mindset – du blir vad du tänker, ägnar bland annat ett kapitel åt tankemönster kopplat till ledarskap, den beskriver även hur du kan gå tillväga för att ändra ditt tankemönster och hur dina tankemönster påverkar din förmåga att uppnå framgång. Författare är Carol S. Dweck, professor i psykologi vid Stanford-universitetet i USA.

Etiketter:

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här