Fler vill se mer i lönekuvertet

H&R I oroliga tider tycks fler värdera en ordentlig lön. Rekryteringsrapporten 2023 visar att fler kan tänka sig att byta jobb för lönens skull.

Fler vill se mer i lönekuvertet
Vill dina medarberbetare byta jobb? Kanske, om de får bättre lön någon annanstans. Foto: Adobe Stock

Postpandemi och växande oro i ekonomin. Har det senaste årets utveckling haft någon inverkan på arbetstagarnas inställning? Rekryteringsplattformen Workspace Recruit har låtit Yougov söka svaret i en ny undersökning.

Ett representativt urval av 1 123 svenskar har besvarat tre frågor om deras syn på rekryteringsprocessen och på vad som skulle kunna få dem att byta jobb. När samma frågor ställdes i maj 2022 svarade 43 procent att de var positiva till att byta jobb för en högre lön. Den siffran har nu ökat till 57 procent.

– Det är intressant att se vad arbetstagarna har för önskemål. Innan pandemin ville många ha en attraktiv arbetsplats med aktiv företagskultur. Efter pandemin har flexibilitet och möjlighet till distansarbete tagit sig högt upp på listan och nu har även den ekonomiska aspekten fått allt större betydelse, , säger Jenny Sandén, marknadschef på Workspace Recruit, i en presskommentar.

– Det är viktigt som arbetstagare att tänka efter kring vad man prioriterar i en rekryteringsprocess. Men det är lika viktigt för arbetsgivaren, som vill locka nya talanger, att vara medveten om attraktiva incitament.

Fakta

Svaren i undersökningen

Vad av följande upplever du som jobbigast i rekryteringsprocessen när du ska söka eller när du har sökt ett nytt jobb?

 • Att skriva personligt brev 28%
 • Att arbetsgivaren sällan svarar på ansökan/mail 25%
 • Att processen tar för lång tid 19%
 • Att skriva cv 19%
 • Att bli negativt bemött pga. Ålder 18%
 • Att kontakten med arbetsgivaren inte upplevs personlig 15%
 • Att ange bra referenser 14%
 • Att arbetsgivarens information är bristfällig i annonsen 13%
 • Att arbetsgivarens information är bristfällig på hemsidan 8%
 • Att ange relevant kompetens 8%
 • Att bli negativt bemött pga. Kön 5%
 • Att bli negativt bemött pga. namn/efternamn 5%
 • Annat 7%
 • Vet ej 18%

Vad av följande är viktigast/skulle vara viktigast för dig i rekryteringsprocessen när du har sökt eller ska söka ett (nytt) jobb?

Att bli korrekt bedömd efter mina kunskaper och erfarenheter 41%

Snabb återkoppling från arbetsgivare 40%

Att hela processen är smidig och okomplicerad 35%

Tydlig och tillgänglig information från arbetsgivare 31%

Att det är enkelt att ansöka 27%

Tydliga förväntningar för arbetstagare 25%

Personlig kontakt genom hela processen 24%

Annat 3%

Vet ej 10%

Vad, om något alls, skulle få dig att söka (nytt) jobb framöver?

Högre lön 57%

En tjänst som innebär mer utveckling för mig 26%

Kortare arbetstid 22%

Bättre ledarskap 19%

Mindre pendlingstid 17%

Större möjlighet till distansjobb 16%

Mindre arbetsbelastning 16%

En tjänst som innebär en större utmaning för mig 16%

Attraktiv företagskultur 14%

Större möjlighet att själv kunna påverka arbetsplatsen 13%

Möjlighet till fast tillsvidareanställning direkt 13%

En tjänst som innebär mer ansvar för mig 12%

Byte av bransch 11%

Mer kompetenta kollegor 10%

Trevligare kollegor 10%

Mer närvaro på kontor/arbetsplats 3%

Annat 5%

Vet ej 7%

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.