”Få ut ledningsgruppen från mötesrummet”

Ledarskap Gunnar Westling, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och utbildare för bland annat managementprogram för VD:ar, arbetar mycket med utveckling av ledningsgrupper. Ett av hans grundtips till dem är att lägga mindre tid i mötesrummet och istället satsa mer på informella möten.

”Få ut ledningsgruppen från mötesrummet”

Gunnar Westling är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och utbildare för bland annat managementprogram för vd:ar. Han menar att den första fråga som en vd ska ställa sig när denne tillsätter en ledningsgrupp är vad han eller hon egentligen ska ha ledningsgruppen till.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Om det finns otydlighet om syftet och uppgiften, leder det ofta till ineffektivitet och förvirring, säger han.

Gunnar Westling konstaterar att en ledningsgrupp kan se ut på många olika sätt.

– Om situationen för företaget är stabilt finns helt andra behov än om man står inför akuta utmaningar.

När ledningsgruppen i huvudsak bara behöver fatta beslut om hur ansvar, befogenheter och resurser ska fördelas fungerar enligt honom en traditionell ledningsgrupp ofta väl.

– Men ju mer horisontella arbetsuppgifter som ledningsgruppen behöver lösa desto mer måste man fundera på arbetsformer, samspel och vilka som ska vara med i ledningsgruppen.

Han menar att det gäller att skapa en metodik som gör att ledningsgruppen kan vara en effektiv beslutmaskin för de vertikala frågorna och en skapande grupp för de horisontella uppdragen.

Chefer med rejält ansvar

Gunnar Westlings grundrecept är att ta med chefer i ledningsgruppen som har ett rejält ansvar.

– Det gäller också att ha med personer från olika delar av verksamheten så att man som vd får en både bred och djup bild av verkligheten.

Att ha rätt antal personer i ledningsgruppen är också viktigt.

– Grundreceptet är att man inte ska vara för många, särskilt gällande de knöliga horisontella frågorna, då det annars blir alltför tungrott.

Gunnar Westling betonar att ledningsgruppen måste vara mer än enbart ett möte som hålls varannan vecka.

– Grundregeln bör vara 60 procent informella möten och 40 procent formella möten. De informella mötena kan då handla om allt från telefonsamtal och SMS till träffar över en fika.

– När det informella samspelet fungerar i ledningsgruppen blir det mer tid över till framtidsfrågor.

Han vill även se att ledningsgruppen är aktiv på flera scener, på stormöten, arbetsmöten och på spontana möten.

– Och inte minst viktigt två och två bakom scenen.

Gunnar Westling avslutar med att betona att den viktigaste uppgiften för ledningsgruppen är att ta bort eller reducera osäkerhet.

– Osäkerhet och oklarhet är handlingens fiende.

(Bild Gunnar Westling)

– När det informella samspelet fungerar i ledningsgruppen blir det mer tid över till framtidsfrågor, säger Gunnar Westling.

 

Gunnar Westlings 5 tips för att få en bra ledningsgrupp

1. Klargör syftet med ledningsgruppen utifrån dina (vd:s) och verksamhetens behov.

2. Se till att den är rätt bemannad. Ställ frågan: Är det här besättningen som kommer göra företaget beslutsklokt i de frågor vi behöver lösa de närmaste åren? Om inte, justera bemanningen.

3. Se till att utveckla arenor där ni träffas under informella former. Då blir samspelet ofta mer kreativt.

4. Bered ärenden utanför det formella mötet. Undvik utläggningar som bara angår två medlemmar i ledningsgruppen under mötet. Det får tas utanför.

5. Hitta en form för att prata om horisontella frågor som skär över ansvarsgränser i organisationen. Många frågor av stor strategisk betydelse är av det slaget. Ofta fungerar inte korta formella möten så bra för det. Strategiworkshops lunch-till-lunch 2-3 gånger per år kan vara ett sätt att skapa utrymme för att gå på djupet med dessa frågor.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.