Få familjeföretag överlever generationsskiften

Företagskultur Endast var tionde familjeföretag kommer att kunna drivas vidare av en tredje generation. Det visar en ny rapport från PWC. I de flesta fall är orsaken bristande kommunikation och bristande förtroende mellan föräldrar och barn.

Enligt en rapport från revisionsbolaget PWC är det bara 12 procent av familjeföretagen som finns kvar för tredje generationens familjemedlem att överta. Sannolikheten för att en eventuell sjätte generation tar över familjeföretaget är 1 procent.

För att lyckas med att övervinna ett generationsskifte lyfter rapporten fram tre vanliga hinder som måste överbryggas, för det första generationsklyftan mellan den nuvarande generationen och den kommande generationen.

– Övergången från en generation till en annan har alltid varit ett riskmoment för familjeföretag och är idag större än någonsin. Inte minst till följd av globala megatrender såsom demografiska förändringar, urbanisering, klimatförändringar och ny teknik, säger Henrik Steinbrecher, Global Middle Market Leader på PWC.

Det andra hindret är förtroendeklyftan mellan generationerna. Hela 88 procent av den kommande generationen företagare säger att de måste arbeta ännu hårdare än andra på företaget för att visa vad de går för. En majoritet, 59 procent, anser att den enskilt största utmaningen de står inför är att vinna respekt från sina äldre medarbetare.

Det tredje hindret är kommunikationsklyftan. Det finns nämligen en tendens till att vissa i den äldre generationen överskattar hur väl de drivit verksamheten samtidigt som de underskattar barnens förmåga att göra ett lika bra arbete.

Enligt Henrik Steinbrecher är de företag som i god tid förbereder generationsskiftet ofta de som klarar skiftet bäst. Helst ska förberedelserna ske fem till sju år i förväg och med en tydlig plan för roller, ansvar och tidsramar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.