Så får du bättre koll på företagets betalningsflöden

Betalningsflöden Allt för många företag har inte tillräcklig kontroll på sina betalningsflöden i verksamheten och hur dessa påverkar bolagets likviditet och finansieringsmöjligheter. Det menar Monika Lindberg som är certifierad affärsrådgivare hos Gant Thornton.

Så får du bättre koll på företagets betalningsflöden
All för många företag har dålig kontroll på alla betalningsflöden i sin verksamhet. Foto: Stock Adobe.

Det är lite förvånande att många företag inte riktigt har överblick över sina betalningsströmmar. Men man måste nog se det i ett perspektiv att det handlar om att göra rätt djupanalyser för att se underliggande mönster. För självklart finns det delar som man har koll på, menar Monika Lindberg som dock understryker vikten av att få en djupare förståelse. Exempelvis är företagen är ofta bra på att bedöma in- och utbetalningar över en tid framåt, men det är något annat att förstå hur och var dessa betalningsflöde uppkommer, konstaterar Monika Lindberg. För det är lika viktigt att se om kärnverksamheten långsiktigt genererar ett överskott av likvida medel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
Monika Lindberg menar att en del företag kunde ha bättre överblick över sina betalningsflöden.
Monika Lindberg menar att en del företag kunde ha bättre överblick över sina betalningsflöden. Monika Lindberg menar att en del företag kunde ha bättre överblick över sina betalningsflöden.

Hon menar att det är viktigt att få kontroll på vilka betalningsströmmar som flödar genom bolaget från den löpande verksamheten, genom förändringar i rörelsekapital samt hur investeringar finansieras, något som alla inte har helt klart för sig.

Analysera betalningsflöden

Ett sätt att skapa sig bättre överblick är att löpande arbeta med kassaflödesanalys. Ofta finns sådana att tillgå i olika rapporteringssystem kopplade till bokföringsprogram.

– Min rekommendation är att ta ut rapporter löpande kring kassaflödet och hela tiden se på ingående och utgående värden, konstaterar Monika Lindberg.

Analysen kan ge svar på en del frågor och göra så att man vidtar åtgärder för att förbättra kassaflödet och öka tillgången till likvida medel. Det viktiga är att ha grepp om det operativa kassaflödet, för är det negativt så dräneras verksamheten på sikt. Är det en långsiktig trend så gäller det att se över affärsmodellen.

Koll på rörelsekapital

Man bör också ha koll på sitt rörelsekapital och analysera omsättningstillgångar och de kortfristiga skulderna. Det kan exempelvis handla om att se över bolagets betalningsvillkor på kund- och leverantörssidan, se över bolagets lagerhantering och ha kontroll på kunder som är dåliga betalare genom att ha en väl fungerande påminnelserutin.

Modell över kassaflödesanalys.
Modell över kassaflödesanalys. Modell över kassaflödesanalys.

Framtida investeringar är ytterligare ett område att ha en bra planering för. Betalar man direkt eller finansierar man via bank eller leasing?

Se upp för fällor

De fällor kring betalningsflöden som Monika Lindberg främst lyfter är att företagsledningen inte riktigt märker att likviditeten långsamt dräneras. Det gäller inte minst tillväxtföretag eller utvecklingsföretag där behovet av likviditet är stort. Även i verksamheter där inflödet av likvida medel varierar över året, exempelvis vid stora säsongsvariationer, är det viktigt att ledningen förstår och inser vikten av god planering.

Det kan vara bra att också hålla koll på kassalikviditeten som bör ligga över 100 procent. Ser man att kassalikviditeten stabilt är högre än nödvändigt så kan det vara klokt att se över om rörelsekapitalet kan användas på ett smartare sätt, exempelvis investering i verksamheten eller långsiktig kapitalplacering. Långsiktigt är det också viktigt att ha en bra soliditet som ju signalerar långsiktig uthållighet för ett företag.

– Det viktiga är att hela tiden arbeta med frågor kring betalflöden, avslutar Monika Lindberg. Då skapar man trygghet.

 

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.