Ett nytt format för vår demokrati

Krönika Demokrati – värdegrund eller beslutsform? Vd-tidningens krönikör tycker sig hur som helst se att den svenska demokratin blir allt mer dysfunktionell.

Ett nytt format för vår demokrati
Som Churchill sa: ”Demokrati är den värsta formen av styrelse, bortsett från alla andra former som man prövat tidigare.” Foto: Adobe Stock

Demokrati är en värdegrund, sa min gode vän. Vi hade bänkat oss på musikhögskolan för den årliga julkonserten och tog några minuter med att uppdatera varandra om vad som hänt den senaste tiden. Jag är förtvivlad fortsatte han, över vad som nu händer inom miljöarbetet i Sverige. Det är en fullständig nedmontering. Vår demokrati är på väg åt helt fel håll! Nja, svarade jag, just det har väl inte med demokrati att göra. Demokrati är ingen värdegrund, det är en beslutsform.

En snabb googling senare på kvällen gav oss båda rätt. Det är förvisso en beslutsform, men en beslutsform som vilar på tanken att alla människor är lika mycket värda. Om än demokratier kan fungera på olika sätt bygger de flesta på principen ”en person en röst”: I Sverige har den principen gällt i över hundra år.

Malcolm Wiberg är krönikör i Vd-tidningen.
Malcolm Wiberg är krönikör i Vd-tidningen.

För de flesta svenskar är de grundläggande värdena i vår demokrati självklara och vår demokrati verkar må utmärkt. Vi ligger till exempel i topp i Freedom House index. Men betyder det att allt är frid och fröjd? Själv kan jag inte undgå att känna ett visst obehag när jag följer den politiska debatten. Från en dialog präglad av ”Saltsjöbadsandan” har vi klivit in i en miljö präglad av affektiv polarisering, en polarisering som leder till att människor betraktar politiska motståndare som sina fiender. Tyvärr finns den på båda sidor.

Att vi har olika åsikter är förstås positivt. Själva ifrågasättandet är en grundbult för utveckling. Så länge ifrågasättandet är konstruktivt, framåtblickande, och gärna nyfiket. Men när man känner hat och inte kan kompromissa, då är det ett problem. Ett problem som ökar dramatiskt när auktoritära ledare använder sig av polarisering och desinformation. Det blir snabbt en cirkelrörelse där desinformation används för att driva polarisering, och polarisering gör det lättare att sprida desinformation. Är då detta ett tecken på att vår demokrati är hotad? Svaret har bara framtidens historiker. Det är först när man får perspektiv på ett händelseförlopp man kan värdera det.

Helt klart är dock att vi i dag måste vara uppmärksamma. En bra början skulle kunna vara att separera beslutsformen från värdegrunden. Bara för att vi för hundra år sedan tycke att vår version av demokrati vara funktionell, finns det inget som säger att den är funktionell i dag. Tvärtom – min känsla är att den blir alltmer dysfunktionell. En önskan vore därför en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram en ny demokratisk modell för Sverige med fokus på ”vadet”; som ”vadet” i vilket samhälle vill vi lämna efter oss. Värdegrunderna ska vi förstås behålla. För som Churchill noterade: “Indeed it has been said that democacy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.