Har du som ledare dessa fyra synsätt i tuffare tider?

Krönika När 20-talet inleddes för drygt tre år sedan såg det mesta ljust ut, sedan kom pandemin som ersattes av krig i Ukraina och en global oro med ekonomisk nedgång som följd.

Har du som ledare dessa fyra synsätt i tuffare tider?
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Detta första kvartal 2023 är det många frågetecken kring hur världsekonomin kommer utvecklas. Handbromsar börjar dras åt, tech-bolag säger upp personal, råvarupriser och elkostnader är svåra att förutse och nyrekryteringar bromsar in.

Som ledare har du kanske börjat se tecken på både oro och uppgivenhet bland din personal kring att så många faktorer som påverkar er framgång ligger utanför er kontroll. Men, samtidigt har du stor möjlighet att påverka dina medarbetares synsätt och därmed deras beteenden och prestationer .

Fyra synsätt som kommer spela stor roll i att lyckas i tuffa tider tror jag kommer vara följande:

”Trots uppfartsbacke och motvind håller vi oss till de delar av vår strategi där vi själva kan styra”

När omvärlden förändras så drastiskt förändras förutsättningarna för att genomföra affärsplaner byggda på antaganden som inte längre håller. Men, om riktningen i strategin fortsatt är den rätta, om än i annan takt och med annat utfall, är det viktigt att inte hela organisationen tappar hopp om själva riktningen. Ledare med synsättet att det är fortsatt rätt att sträva i vald riktning kommer revidera måltal och handlingsplaner. De kommer fortsatt ingjuta hopp om att vägvalen är de rätta och genom ett fokus på vad de själva kan påverka uppstår en känsla av att kunna ta sig fram trots nya hinder.

”Att spelet blir svårare betyder inte att vi är sämre spelare”

Det är lätt att tappa självförtroende vid motgångar och hinder, men skickliga ledare kommer lägga mer tid och energi på att stärka medarbetares självförtroende genom att lyfta fram alla framsteg och tecken på att medarbetares förmågor fortsatt är de rätta för att lyckas.

”Ökad stress och oro behöver balanseras med mer återhämtning”

Det kommer finnas ett ökat behov av återhämtning under tuffa tider. Längre arbetstider, mindre sömn och sämre kost- och motionsvanor är det sista skickliga ledare vill se när medarbetare blir trötta av de tuffare tiderna. De kommer aktivt uppmana och uppmuntra medarbetare att ta hand om sig själva för att bli motståndskraftiga.

”Det finns alltid ljusglimtar och nya möjligheter”

Krigsrubriker och nedgång kan försätta den mest optimistiska person i ett mer negativt sinnelag. Det tär på oss att bli konstant matade med negativa nyheter och medarbetare riskerar att utveckla pessimistiska synsätt som gör dem reaktiva och problemorienterade. Som ledare behöver du vara extra uppmärksam på de ljusglimtar som faktiskt finns, betona dem och förtydliga vilka möjligheter som finns om ni bara anstränger er för att realisera dem.

Våra synsätt påverkar våra beteenden, därom råder inga tvivel. Frågan är om du både har och främjar rätt synsätt i ditt företag.

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.