Effektivitet främsta målet med byte av affärssystem

Affärerna En ny undersökning visar att 86,5 procent av de som byter ekonomi- eller affärssystem gör det för att öka effektiviteten i organisationen.

Effektivitet främsta målet med byte av affärssystem

Undersökningen, som Visma Software genomfört, tillsammans med konsultföretaget Meritmind, vände sig främst till beslutsfattare inom ekonomi och administration. Av dessa hade 60,3 procent bytt eller uppgraderat ett befintligt affärssystem under de senaste fem åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

52,3 procent av de som bytt eller uppgraderat sina system anger att bytet har behövt ske då det gamla systemet varit oflexibelt och saknat stöd för aktuella affärsbehov. Resten anser att det befintliga systemet uppfyller deras behov.

Läs mer: Många svenska företag arbetar i gamla affärssystem

– Att nästan hälften av de svenska företagen anser att det befintliga affärssystemet uppfyller deras behov är för mig oroande. De senaste åren har mycket hänt vad gäller teknikstöd för effektivisering, automatisering och digitalisering. Det här visar att det hos många företag finns ett behov av ökad kompetens kring möjligheterna med ny teknik, säger Carola Lissel, vd på Visma Software.

När det gäller urvalsprocessen inför inköp av ett nytt system så anger hälften av de svarande att urvalet helt och hållet hanterats med interna resurser. 36,6 procent angav att man redan från början var säker på vilken leverantör som skulle anlitas medan resten, 13 procent använde extern hjälp med upphandlingen.

Läs mer: Ekonomichefer i större företag mer positiva till molntjänster

– Innan valet att uppgradera eller byta system fattas är det en väl värd investering att analysera vilka delar av det nuvarande systemet och de nuvarande processerna som tillför värde och vilka delar som inte gör det. Därför är det förvånande att så många är säkra på leverantör från början, menar Lars Rosengren, rådgivningskonsult på Meritmind.

De utmaningar som var vanligast under implementeringsfasen av ett nytt system var enligt 26,1 procent av de svarande tidsplanen medan 24,6 procent angav behovsanalys, krav- och målbild som en utmaning.

På frågan vad som har bidragit mest till att förbättra verksamhetens affärsprocesser svarar 48,5 procent att det nya systemet bidragit till ökad effektivitet, 38,8 procent att befintliga processer och rutiner förenklats och 38,8 procent att de fått en ökad automatiseringsgrad.

Sammantaget tycks alltså målsättningarna med införandet av nya system i alla fall delvis infrias trots utmaningarna med behovsanalys och målbild.

I den webbaserade undersökningen svarande 456 personer. Resultatet som presenteras i rapporten bygger främst på svar från dem som angivit att de implementerat ett nytt ekonomi- eller affärssystem, alternativt uppgraderat ett befintligt de senaste fem åren, cirka 200 respondenter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.