Effektiv onboarding ger lyckad start på yrkeslivet

Arbetsgivarvarumärke En effektiv onboarding är avgörande för att inte minst nyutexaminerade ska få en bra start på första jobbet. Men hur fungerar det i praktiken? Hur gör företag och organisationer för att underlätta övergången mellan utbildning och arbetsliv? Det ska en forskargrupp vid Karolinska Institutet under ledning av professor Petter Gustavsson undersöka genom en ny studie.


Effektiv onboarding ger lyckad start på yrkeslivet
Att få en bra start på nya jobbet är viktigt för livskvaliteten. Foto: Stock Adobe.

Onboarding handlar om alla de insatser som arbetsgivaren genomför för att den nyanställde ska komma in i sitt nya jobb på ett bra sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Allt som görs för att få en ”outsider” att bli en ”insider”, som Petter Gustavsson uttrycker det.

Företag och organisationer har också allt att vinna på att ta hand om sina nya medarbetare på ett bra sätt. Individen får högre livskvalitet och företaget får en högre tillväxt. Internationella studier visar att företag med väl fungerande onboarding är mer framgångsrika än andra, konstaterar Petter Gustavsson.

Petter Gustavsson, professor KI.

– Särskilt viktigt är det att nyutexaminerade får en bra introduktion för att klara övergången från studier till jobb. Att vara ny i sin yrkesroll innebär en stor utmaning. Individen känner höga krav, men är osäker på sin kompetens och plats i arbetsgruppen.

 

 

Saknar beredskap

Men även om många arbetsgivare är medvetna om betydelsen av en väl fungerande process för onboarding är det långt ifrån alla som har tillräcklig beredskap för introduktion av nyanställda. Tidigare studier som gjorts med inriktning på offentlig sektor visar att det inte är ovanligt att de planerade introduktionsinsatserna inte kan verkställas på grund av hög arbetsbelastning eller hastiga organisationsförändringar.

Men det finns också skräckexempel där nyanställda anlänt till arbetsplatsen, utan att arbetskamraterna ens haft en aning om rekryteringen, än mindre har någon plan för introduktion.

– Ineffektiv onboarding kan vara förödande för både individen och arbetsgivaren, förklarar Petter Gustavsson. Den nyanställde som gått in i nya jobbet med stor energi och entusiasm vill då ändå visa framfötterna och anstränger sig till det yttersta för att göra ett bra jobb. Det leder i sin tur till stress, psykisk utmattning och i värsta fall snabbt avslut av anställningen.

Tre första månaderna avgörande

Petter Gustavsson lyfter fram de tre första månaderna som avgörande för en lyckad onboarding. Den perioden måste av arbetsgivaren betraktas som en slags ”kurs” – inte i bemärkelsen av att den nyanställde ska sitta på skolbänken, utan en period av intensivt lärande.

– Då måste det finnas mål och strategier för att han eller hon ska lära sig jobbet, komma in i kulturen och etablera relationer på arbetsplatsen, betonar han.

Den studie som nu inleds efter årsskiftet är den första som forskargruppen vid Karolinska Institutet genomför med inriktning på privata näringslivet.

– Näringslivet har länge varit föregångare inom onboarding. De har förstått att det ger konkurrensfördelar och inte minst underlättar rekryteringen av unga talanger, säger Petter Gustavsson.

Studie hela 2020

Studien kommer att pågå under hela 2020 och bygger på korta enkäter som skickas ut via mobil och webb till nyutexaminerade inom en rad olika yrkesgrupper – ekonomer, ingenjörer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, it-tekniker med mera. Varje vecka under de tre första månaderna kommer nya enkätfrågor skickas ut och därefter en gång i kvartalet.

– Genom studien får deltagarna möjlighet att fortlöpande reflektera över sina utmaningar. Samtidigt får vi kunskap och erfarenheter som förhoppningsvis kan användas för att ge kommande kullar av nyutexaminerade ännu bättre start på sina första jobb, säger Petter Gustavsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.