Den starkaste kulturen är vinnande

Krönika Som vd vet du ju hur viktig kulturen är för att mål ska uppnås, kunder bli nöjda och lönsamhet ska öka.

Den starkaste kulturen är vinnande
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Som vd vet du ju hur viktig kulturen är för att mål ska uppnås, kunder bli nöjda och lönsamhet ska öka. Kultur är ju inte svårare att definiera än genomsnittsmedarbetarens attityder och beteenden, det vill säga vad de flesta gör de flesta dagar. Varför upplever så många företag att de ännu inte har den kultur de vill ha? Vad är det som står i vägen för skapandet av en välmående och stark kultur? Varför är det svårt att skapa en positiv kultur med stark tillhörighet och lojalitet?

Att på bred front i ett företag främja rätt normer genom att stärka rätt attityder och beteenden kräver både rätt metod och en del ansträngning. En löpande tydlig dialog om vilka långsiktiga resultat som ska skapas på vilka sätt är svår att få till i en vardag som präglas av en mängd bråttomfrågor. Först när det blir uppenbart att oönskade attityder och beteenden brett ut sig bland genomsnittsmedarbetare brukar akuta kulturbyggande insatser genomföras. Värdeord tas fram som trycks på planscher, kaffemuggar och t-shirts. Någon enstaka workshop genomförs för att diskutera innebörden av värdeorden. Kanske får till och med ledare en extra duvning i vilket ledarskap som ligger bäst i linje med värdeorden. Därefter anser många ledningsgrupper att ”kulturprojektet” är genomfört.

Undersökningar i Sverige, bland annat av företaget Wildfire, visar att även om nio av tio bolag tagit fram värdeord så är det bara två av tio som metodiskt och avsiktligt i vardagen främjar den kultur de uttalat att de vill ha. Wildfire undersökningen visar tydligt att dessa bolag får bättre affärsresultat, både tillväxttakt, lönsamhet och kundlojalitet gynnas av en välmående och vinnande kultur.

Så vad är egentligen det starkaste skälet att utveckla en bra och stark kultur? Svaret är enkelt: välmående! Genom att vara i en grupp som ger positiva känslor, möjligheter till flow upplevelser, starka relationer, meningsfullhet och tydliga framsteg så skapas förutsättningar för välmående. Dessa typer av dagliga kickar är grunden till hög prestation över tid, det vill säga grunden till en vinnande kultur.

En välmående och vinnande kultur uppstår alltså som ett resultat av två olika faktorer. Den ena faktorn handlar om vilka förutsättningar den enskilda medarbetare har att känna sig personligen motiverad att bidra med sitt bästa jag. Alltså hur kulturen gör det bra för individen genom att erbjuda möjligheter till kickar. Den andra faktorn handlar om hur stark grupptillhörighet och gemenskap ytterligare kan främja prestationer genom att minimera nivån av tvivel i gruppen. Alltså hur gruppgemenskapen och tillhörigheten får gruppmedlemmarna att känna hoppfullhet kring gemensamma mål, känna sig självsäkra, motståndskraftiga och optimistiska.

En välmående och vinnande kultur börjar med att du som vd bestämmer dig för att ert företag inte ska låta kultur bara uppstå, utan att ni i ledningsgruppen och sedan alla gruppchefer jobbar metodiskt och avsiktligt med att främja välmående och tillhörighet. Både ägare och anställda kommer tacka dig!

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.