Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

De 5 viktigaste aspekterna på hemarbetsplatsen

HR & Arbetsmiljö En ny global undersökning visar att majoriteten av de som arbetar hemma trivs med det. De upplever att det ökar deras produktivitet och möjliggör en sund balans mellan arbete och privatliv. Samtidigt är det många som inte är nöjda med arbetsmiljön i hemmet.

De 5 viktigaste aspekterna på hemarbetsplatsen
81 % av de tillfrågade uppgav att deras hemmiljö gör det möjligt för dem att arbeta produktivt. Foto: Adobe Stock

Det är möbelföretaget Flokk som gjort ´undersökningen. De har använt sig av Leesman Index som är en omfattande global mätning av arbetsplatsupplevelse som sedan år 2010 samlat in medarbetarattityder som hjälper företag och organisationer att utforma och utveckla sina arbetsplatser. För att anpassa sig till det nya sättet att arbeta under pandemin har Leesman tagit fram en undersökning om hemarbete, som ger en tydlig bild av hur arbete hemifrån faktiskt fungerar och upplevs.

Leesmans undersökning om hemarbete har genomförts i 61 länder och samlat in data från över 50 000 respondenter varav 92 procent arbetar hemma, helt eller delvis. Den generella bilden är att hemmet fungerar som arbetsplats för de allra flesta. Resultat mer i detalj:

• 81 % av de tillfrågade uppgav att deras hemmiljö gör det möjligt för dem att arbeta produktivt.

• 71 % uppgav att hemarbete gör det möjligt för dem att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv.

• Nästan 70 % uppgav att de känner en anknytning till kollegorna även när de arbetade hemifrån.

– Världen har lärt sig ett och annat om det förtroende som kan ges till anställda som arbetar på distans, och generellt sett, ur ett globalt perspektiv, så fungerar hemarbete faktiskt bättre än kontorsarbete. I Sverige ser man att en majoritet vill fortsätta ha möjlighet med distansarbete även efter pandemin, kommenterar Johanna Hedström, Country Manager Flokk Sverige.

När siffrorna jämförs med svar på samma frågor som Leesman ställt till personer som arbetar på kontor (750 000 tillfrågade under det senaste decenniet) framkommer en tydlig skillnad. Endast 63 % menade att deras kontor bidrar till att de arbetar produktivt, medan siffran alltså är 81 % bland dem som arbetar hemma.

När det kommer till utrustning på arbetsplatsen, som till exempel skrivbord, stol och datorutrustning upplevde en stor andel detta vara mer tillfredsställande på kontoret än hemma. En kontorsstol ansågs till exempel vara viktig för 90 % av respondenterna, men endast 54 % var nöjda med den stol de använde i hemmet, och det samma gäller bordet, som ansågs vara det viktigaste för 91 % av de tillfrågade men bara 64 % var nöjda med det bord de har. Skrivbord, utskrifts- och kopieringsutrustning samt trådlösa nätverk är sådant som majoriteten ansåg fungerade bättre på kontoret än hemma.

– Det är kanske inte så förvånande att många tycker kontoret har bättre utrustning än hemmet, eftersom hemmet oftast är utformat främst för vila och inte arbete. Men med den ökande andelen hemarbete är detta viktigt för arbetsgivare att förstå och ta på allvar. De har ansvar för arbetsmiljön och ska se till att medarbetarna har rätt utrustning oavsett var de arbetar. Struntar man i detta kan det bli en dyrköpt läxa med risk för arbetsskador i längden, säger Johanna Hedström, Country Manager Flokk Sverige.

Topp 5 – vilka aspekter är viktigast för mig på hemarbetsplatsen

Skrivbord 90,1 %

Wifi/nätverk/uppkoppling 89,8 %

Stol 89,4 %

Datorutrustning, mobil 85,9 %

Tillgång till arbetsmappar eller nätverk 68,8 %

Nöjdhet – hur nöjd är jag med olika aspekter på hemarbetsplatsen

Skrivbord 63,6 %

Wifi/nätverk/uppkoppling 75,2 %

Stol 53,7 %

Datorutrustning, mobil 86,0 %

Tillgång till arbetsmappar eller nätverk 76,6 %

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.