nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Smartphones minskar företagens produktivitet

En ny studie visar att fiberoptiskt bredband minskar företagets omsättning och sysselsättning. Forskarnas förslag till förklaring är att internet och smartphones innebär en distraktion som sänker produktiviteten hos de anställda.

Slutsatsen i studien, som genomförts av Agri Food och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, tyder på att nya internetvanor påverkar företagens ekonomi.

– Det är givetvis svårt att tro att internet är negativt för företagen. Och det tror vi inte är fallet: internet och bredband är sannolikt bra för företagen. Vad vi finner är snarare att den senaste teknikutvecklingen har en negativ bieffekt som är viktig att uppmärksamma, säger Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi och en av författarna bakom studien.

Läs mer: Vd:ar villrådiga kring mätningar av produktivitet

Den senaste utbyggnaden av fiberoptiskt bredband skapar förutsättningar för en parallell utbyggnad av mobilt bredband. Studien argumenterar för att den negativa effekten främst beror på mobilt bredband. Argumentet stöds av att effekten inte finns på landsbygden där det mobila bredbandet har svag täckning.

– Vi ser att den negativa effekten dyker upp först 2011. I och med att det sammanfaller med när 4G-nätet började byggas ut ligger det nära tillhands att tro att effekten har med det mobila bredbandet att göra. När ett område får optisk fiber kan man även anta att 4G-sändarmaster för mobilt bredband dyker upp, fortsätter Martin Nordin.

Läs mer: Bakgrundsprat minskar produktiviteten

Den negativa produktivitetseffekten är sannolikt en konsekvens av internetanvändning på jobbet och i hemmet. För företag med anställda som blandar samman privat och jobbrelaterad internetanvändning är effekten större.

– Om det stämmer att effekten beror på mobilt bredband så är effekten inte endast kopplat till vad som sker på jobbet. Även internetanvändning i hemmet och på fritiden påverkar.

Psykologer visar att de nya medievanorna i kombination med smartphones innebär en konstant stimulans av våra sociala belöningssystem. Smartphones har konstaterats påverka sömnvanor, depression, självmordsrisker bland ungdomar, skolprestationer och olycksrisker.

– Det är okontroversiellt att påstå att smartphones har negativa effekter. Det nya med vår studie är att vi påvisar negativa effekter även på företagens ekonomi. Studier visar att vi blir störda var tolfte minut av vår mobil och det förefaller vara rimligt att tro att detta också påverkar vårt arbete, säger Martin Nordin.

Effekten är mycket trovärdig och låter sig inte påverkas av varken metodval eller kontrollvariabler.

– Det är ovanligt att finna en effekt som är så stabil. Oavsett statistiskt tillvägagångssätt så förändras inte resultatet. Vi är övertygade om att det finns en negativ effekt. Osäkerheten ligger främst i vad som orsakar effekten. Vi föreslår att smartphones kan vara boven, avslutar Martin Nordin.

Studien omfattar perioden 2007–2014 och använder sig av ett urval av cirka 300 000 svenska företag i privat sektor.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här