Vd:ar villrådiga kring mätning av produktivitet

Organisationen En ny rapport visar att vd:ar och andra högre uppsatta chefer är oense om vem som är ansvarig för att mäta produktiviteten och hur man ska lösa problemet med hur man bygger mer produktiva arbetsplatser.

Vd:ar villrådiga kring mätning av produktivitet

Rapporten som presenteras av ljudleverantören Jabra visar också att högre uppsatta chefer och medarbetare är oeniga om vad det är som är den mest produktiva arbetsmiljön och om teknologi förbättrar eller hindrar produktivitet.

Effektivisering och produktion är några av de viktigaste prioriteringarna för företag, så många skulle förvänta sig att det viktigaste på den strategiska agendan för de högre uppsatta cheferna är att öka produktiviteten hos medarbetarna. Ändå kommer det fram i rapporten från Jabra, att många företag inte kan bestämma hur man ska hantera problemet med mätning av produktivitet, eller vem som faktiskt är ansvarig för att göra det.

Läs mer: Bakgrundsprat minskar produktiviteten

Jabra genomförde djupintervjuer med 688 vd:ar och högre uppsatta chefer i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Danmark. Rapporten avslöjar delade meningar bland vd:ar och högre uppsatta chefer över vem som ska ansvara för produktivitet. Där en tredjedel, 31 procent, av de verkställande cheferna sade att det var styrelsens ansvar, samtidigt som över hälften, 52 procent, av de högre uppsatta cheferna svarade att vd:n bör ta ansvar.

Trots att sju av tio företag, 71 procent, svarar att mätning av produktivitet är viktigt anser mer än hälften av respondenterna bland de högre uppsatta cheferna, 56 procent, att det är svårt att mäta produktivitet. Intressant nog varierade denna siffra markant mellan marknaderna, endast 46 procent av de amerikanska respondenterna svarade att det var svårt att mäta produktiviteten jämfört med 63 procent i Norden.

Läs mer: Småprat lyfter produktiviteten

– Optimering av produktivitet är en av de största utmaningarna för avancerade ekonomier världen över idag, men vår forskning visar att företag inte närmar sig någon möjlighet att lösa problemet på ett strategiskt sätt, säger Holger Reisinger, SVP för Enterprise Solutions på Jabra. Det här är ett problem som kräver ett riktigt ledarskap, men chefer kan inte bestämma vem som är ansvarig. Detta är det första steget mot att förbättra produktivitet, men det måste följas av ett riktigt engagemang tillsammans med medarbetarna om hur de föredrar att jobba.

Undersökningen visar också att högre uppsatta chefer och deras anställda är oeniga om vad den mest produktiva arbetsmiljön är. Omkring två tredjedelar av högre uppsatta chefer, 61 procent, svarar att jobba på kontoret ger högre produktivitet.

Tidigare har Jabra forskat i kunskapsmedarbetares attityder till produktivitet och kom fram till att öppna kontorslandskap är den vanligaste kontorsmiljön, och samtidigt, den minst produktiva, i alla länder förutom USA.

Majoriteten av kunskapsmedarbetare svarar att de är mest produktiva när de arbetar ensamma eller i privata kontor, där nästan häften, 44 procent, som väljer dessa två alternativ som de bästa arbetsmiljöerna. I kontrast till endast 17 procent som föredrar öppna kontorslandskap.

Jabras undersökning om kunskapsmedarbetare visade hur produktiviteten hindrades när man jobbar i öppna kontorslandskap, vilket inte uppskattas av de högre uppsatta cheferna. Det inkluderar kollegor som avbryter, sagt av 56 procent, kollegor som pratar runtomkring, 55 procent, och ljudnivåer, 45 procent.

Undersökningen visar också att teknologi är en bidragande faktor till produktivitetproblemen. Mer än en av tio, 11 procent, av kunskapsmedarbetare svarade att avbrott från digitala enheter påverkar deras produktivitet, medan de som säger att de störs av de meddelanden som de får i sina telefoner och ljudenheter, har ökat från sex till åtta procent sedan 2015. Detta står i motsats till det faktum att två tredjedelar, 62 procent, av de högre uppsatta cheferna anser att användningen av många kommunikationsplattformar bidrar till ökad produktivitet.

– Företagsledare erkänner att utvärdering av produktivitet är svårt, och vår forskning visar att olika länder mäter det på olika sätt, berättar Holger Reisinger. Visserligen är ett av de mest effektiva sätten att förbättra kunskapsmedarbetarens produktivitet att lyssna på deras missnöje över störande moment och att ta hänsyn till deras förslag på förändringar. Däremot visar siffrorna att medarbetare och högre uppsatta chefer är oeniga över till exempel preferenser för öppna kontorslandskap och fördelarna med att använda flera typer av kommunikationsteknik.

Holger Reisinger konstaterar att de högre uppsatta cheferna verkar ha bestämt sig för att mer teknik måste leda till förbättrad produktivitet.

– Även om detta kan vara fallet för vissa medarbetare, kan det ha motsatt effekt på andra. Det enda sättet att göra medarbetare mer produktiva och nöjdare på jobbet är att engagera sig tillsammans med dem. Men för att det ska ske måste varje organisation först vara tydlig om vem som har ansvar för produktivitetsfrågan, avslutar han.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.