Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Arbetskraftsinvandring gynnar svensk välfärd

Arbetskraftsinvandring Arbetskraftsinvandring konkurrerar inte ut svenskarnas möjlighet att få jobb. Dessutom genererar den ett stort ekonomiskt överskott. Det visar en ny rapport från Almega som konstaterar att arbetskraftsinvandring bidrar med 1,7 miljarder till den svenska ekonomin.

Arbetskraftsinvandring gynnar svensk välfärd
Systemutvecklare utgör den största gruppen när det gäller arbetskraftsinvandring näst efter bärplockare. Bild Stock Adobe.

Det finns en internationell konkurrensen mellan företag om talanger. Rapporten konstaterar att dagens öppna regelverk för arbetskraftsinvandring hittills varit en fördel för Sverige i kampen om högkvalificerad arbetskraft. Samtidigt menar kritiker att det råder en osund konkurrens på arbetsmarknaden där arbetskraftsinvandrare tar jobb från svagare grupper i samhället och försörjer sig på bidrag. Men det stämmer inte visar Almega i en ny rapport.

Den kartlägger för första gången – enligt Almega – arbetskraftsinvandringens effekter på den offentliga sektorns ekonomi, de pengar som finansierar välfärden, samt om arbetskraftsinvandrarna försörjer sig själva och sina anhöriga eller inte. Slutsatserna är entydiga: Arbetskraftsinvandring genererar ett stort ekonomiskt plus.

Onyanserad kritik

– Kritiken mot arbetskraftsinvandring är väldigt onyanserad. Det handlar egentligen om en kompetensinvandring. Bortser man från säsonganställda bärplockare och plantörer så arbetar nio av tio arbetskraftsinvandrare i yrken som kräver minst gymnasieutbildning, säger Andreas Åström i en kommentar.

Kritiken mot arbetskraftsinvandring är onyanserad, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega. Foto: Johan Jeppsson
Kritiken mot arbetskraftsinvandring är onyanserad, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.
Foto: Johan Jeppsson Kritiken mot arbetskraftsinvandring är onyanserad, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega. Foto: Johan Jeppsson

Rapporten visar även att arbetskraftsinvandring inte heller ökar konkurrensen om jobben nämnvärt. Inom 92 procent av de yrken som beviljas flest arbetstillstånd råder det antingen brist på arbetskraft eller så ökar antalet arbetstillfällen. Andreas Åström pekar på att de snarare fyller luckor i bristyrken där det är svårt att rekrytera personal.

Dessutom är arbetskraftsinvandringen i huvudsak tillfällig. Knappt åtta procent av de som reste till Sverige för att arbeta mellan 2009 och 2019 har fått permanent uppehållstillstånd – i genomsnitt 1 500 personer om året.

Höga krav

I debatten finns förslag på att höja kraven på hur mycket en arbetskraftsinvandrare minst måste tjäna och att inkomsten måste vara ännu högre om man har med sig anhöriga.

– Vår undersökning visar tydligt att det inte behövs något försörjningskrav eftersom alla arbetskraftsinvandrare i princip redan är självförsörjande, säger Andreas Åström.

Rapporten visar att arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga i ytterst liten omfattning tar emot ekonomiskt bistånd eller andra bidrag. Endast 0,2 procent – 19 personer – av arbetskraftsinvandrarna och deras anhöriga tar emot ekonomiskt bistånd. De genomsnittliga bidragen är ca 500 kronor i månaden per arbetskraftsinvandrare och anhörig främst föräldrapenning och barnbidrag.

Sammantaget överstiger intäkterna från arbetskraftsinvandringen kostnaderna för den offentliga service och de bidrag som arbetskraftsinvandrarna och deras anhöriga tar emot.

– Försiktigt räknat visar vår kartläggning att de som kommer hit för att arbeta ger ett ekonomiskt överskott till den offentliga sektorn på 1,7 miljarder kronor. Arbetskraftsinvandrarna står alltså inte bara för sina egna kostnader utan bidrar i högsta grad till vår allmänna välfärd, säger Andreas Åström.

Enklare jobb

Rapporten visar även att enklare jobb som städare eller köks- och restaurangbiträde genererar ekonomiska överskott för samhället. Exempelvis genererar de städare som arbetskraftsinvandrat ett överskott på 15,5 miljoner kronor, anhöriga inkluderade.

– Almegas rapport visar att arbetskraftsinvandrarna fyller viktiga luckor på arbetsmarknaden. De ger mycket mer till Sverige än vad de tar emot. De bidrar till vår välfärd. Den som hävdar motsatsen kan inte ha räknat på saken, säger Andreas Åström.

Läs hela rapporten här

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.