nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Brist på arbetskraft hotar den svenska modellen

Trots en historia av stark konkurrenskraft och utveckling, finns idag allvarliga hot mot den svenska modellen. Det visar en ny rapport som konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG, släppte idag.

Brist på arbetskraft, brist på talang och minskad konkurrenskraft utgör starka hot mot den nordiska modellen, enligt BCG’s nya rapport, Nordic Agenda – Transforming for the Next Wave of Success. Enligt Johan Öberg, partner och vd, BCG Sverige, är läget allvarligt.

De fakta vi pekar på i rapporten är illavarslande. För mig är de ett lika dramatiskt uppvaknande som PISA-rapporten förra året var när det gäller skolan. Det betyder inte att den nordiska modellen på något sätt är dömd att misslyckas. Men om vi inte agerar så kommer vi att få mycket svårt att försvara vårt välstånd i framtiden, säger han.

Rapporten är en djupdykning i de nordiska ländernas ekonomier. I rapporten jämförs Sverige med sina 14 största konkurrentländer och det visar sig att Sverige är konkurrenskraftigt i en global jämförelse med världens alla länder, men jämfört med våra viktigaste konkurrenter hamnar vi på nedre halvan (plats 8 av 15) och trenden är nedåtgående.

I rapporten identifierar BCG fyra sprickor i den svenska modellen, nämligen, minskande export, minskande produktivitetstillväxt, minskade framtidsinvesteringar och en åldrande befolkning.

BCG föreslår i rapporten åtgärder på tre områden som tillsammans kan bidra till att trygga den nordiska modellen:

1) Krymp de offentliga utgifternas andel av BNP med tre procent, bland annat genom att låta utgifterna vara konstanta under de kommande fem åren medan resten av ekonomin växer.

2) Investera mer och smartare i områden som driver ekonomisk tillväxt, som utbildning, innovation och digitalisering.

3) Utnyttja den arbetskraftspotential som redan finns. Få fler människor i arbete men öka också attraktionskraften för internationell talang.

 

Etiketter:

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här