Småföretagare nekas banklån

Affärerna Mer än hälften av alla mindre företagare uppger att det har blivit allt svårare att söka finansiering, trots att fyra av fem nya jobb skapas i mindre företag.

Organisationen Företagarna har nyligen genomfört en undersökning om företagens finansieringsmöjligheter.

Av de 1 200 enskilda företagare i Stockholmsregionen som tillfrågats, uppger 56 procent att de har ganska eller väldigt svårt att få banklån eller annan finansiering till verksamheten. Av de riktigt små företagen, med upp till fyra anställda, svarar två av tre att de har problem att få finansiering.

– Det är ju jättetråkigt för den enskilda företagaren som vill expandera sin verksamhet, men framförallt är det tråkigt för samhället eftersom fyra av fem jobb kommer i småföretag, säger Företagarnas vice chefsekonom Rebecca Källström.

Även statistik från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, visar att det blivit allt svårare att finansiera företag med hjälp av banklån. Enligt bankerna beror det inte på företagens storlek, utan bedömningarna grundar sig helt och hållet på den enskilde företagarens återbetalningsförmåga.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.