nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ökad lönsamhet för småföretagen

De allra minsta svenska företagen får ökade intäkter. Det innebär att den fleråriga trenden av sjunkande lönsamhet nu bryts.

Efter några år med sjunkande lönsamhet börjar det gå bättre för landets småföretag. Det visar LRF Konsults Lönsamhetsbarometer som baseras på siffror från 40 000 svenska företag med mellan 0 och 15 anställda. Lönsamheten, räknad som resultat före avskrivningar delat med omsättningen, steg i snitt med omkring 19 procent i fjol, upp från drygt 14 procent året före.

Dels har kostnaderna minskat något men det handlar också om en intäktsökning, enligt Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult. Något som också har bidragit till den ökade lönsamheten är det låga ränteläget.

Om man ser till hela landet är skillnaderna stora. I regionen Södermanland och Gotland ligger småföretagens lönsamhet på 26,2 procent, högst i landet. Relativt låga kostnader för personal och för marknadsföring lyfts fram som en förklaring. Tuffast är det i Norrbotten och Västerbotten samt i Stockholm, där lönsamheten i snitt ligger på drygt 11 procent. I nordligaste Sverige beror detta bland annat på höga lokal- och transportkostnader. I Stockholm handlar det till del om hård konkurrens.

Etiketter:

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här