nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ökad lönsamhet för småföretagen

De allra minsta svenska företagen får ökade intäkter. Det innebär att den fleråriga trenden av sjunkande lönsamhet nu bryts.

Efter några år med sjunkande lönsamhet börjar det gå bättre för landets småföretag. Det visar LRF Konsults Lönsamhetsbarometer som baseras på siffror från 40 000 svenska företag med mellan 0 och 15 anställda. Lönsamheten, räknad som resultat före avskrivningar delat med omsättningen, steg i snitt med omkring 19 procent i fjol, upp från drygt 14 procent året före.

Dels har kostnaderna minskat något men det handlar också om en intäktsökning, enligt Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult. Något som också har bidragit till den ökade lönsamheten är det låga ränteläget.

Om man ser till hela landet är skillnaderna stora. I regionen Södermanland och Gotland ligger småföretagens lönsamhet på 26,2 procent, högst i landet. Relativt låga kostnader för personal och för marknadsföring lyfts fram som en förklaring. Tuffast är det i Norrbotten och Västerbotten samt i Stockholm, där lönsamheten i snitt ligger på drygt 11 procent. I nordligaste Sverige beror detta bland annat på höga lokal- och transportkostnader. I Stockholm handlar det till del om hård konkurrens.

Etiketter:

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här