7 tips för att kommunicera bättre utifrån könsroller

Kommunikation Att kommunicera är grunden för en roligare, snällare och mer produktiv arbetsvardag. Ibland kan skillnaden i hur män och kvinnor kommunicerar ställa till med missförstånd och mindre tillit vilket leder till minskat engagemang och därmed också minskad lönsamhet.

7 tips för att kommunicera bättre utifrån könsroller
Man kan lära sig kommunicera bättre utifrån sitt kön och skapa bättre samspel.

De sociala förväntningarna som finns på vårt sätt att agera beroende på kön fortsätter genom hela livet och leder till tydliga kommunikativa skillnader. I sin nya bok ”Nå in Nå fram Få igenom” belyser beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken bland annat vissa av dessa skillnader

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Om vi inte erkänner att dessa skillnader finns kan vi inte heller minska dem även om vi skulle vilja. Alltför ofta ser jag att vi förlorar alldeles för mycket som organisation och som individ på att låsa in oss själva i könsstereotyper och samtidigt låsa ute andra, säger Ami Hemviken.

Hon exemplifierar med jargongen på en arbetsplats där man exkluderar vissa grupper, som när män i ledande positioner på en arbetsplats pratar i allmängiltiga termer om saker som bara gäller just dem.

Får större talutrymme

Att män får ett större talutrymme än kvinnor menar hon också är ett problem på svenska arbetsplatser.

Ami Hemviken konstaterar att vi inte attraheras av perfektion utan av mänsklighet.
Ami Hemviken konstaterar att vi inte attraheras av perfektion utan av mänsklighet. Ami Hemviken konstaterar att vi inte attraheras av perfektion utan av mänsklighet.

– Män som tar stor plats kommunikativt får en större möjlighet att påverka sitt arbete, vilket i sin tur inverkar på hur mycket de engagerar sig i jobbet. Och självklart kommer den som är engagerad i jobbet att leverera fler goda idéer än dem som inte är det. Det är väl dumt att exkludera en massa kvinnor här.

Ami Hemviken betonar att när det gäller att balansera mäns och kvinnors talutrymme får det aldrig bli bara kvinnors ansvar.

– Det måste vara ett gemensamt ansvar att fördela ordet och hitta den rätta balansen utifrån organisationens och medarbetarnas bästa. Våra kommunikativa könsroller är inte enbart ett fängelse för kvinnor, utan även för män. För att hitta nyckeln och komma ut ur den fångenskapen behövs både träning och mod. Öppenhet i stället för prestigejakt och tillit i stället för rädsla.

Vad kvinnor behöver träna på

Ami Hemviken lyfter fram 3 saker som kvinnor kan behöva träna på:

 1. Kvinnor ger mer samtalsstöd i sin kommunikation och kan bli osäkra om de känner att de inte blir aktivt lyssnade på. Men det gäller att sluta bläddra in dina påståenden i meningar som avslutas med en uppåtgående ton. Det gör lätt att sådana påståenden låter som frågor i ställer för konkreta förslag.
 2. Sluta lägga in det lilla frågeordet ”eller”? efter en uppmaning eller ett förslag. ”Vi avslutar mötet nu eller?” låter ju helt klart mycket mer lättviktigt än ”Vi avslutar mötet nu.”
 3. Sluta använda de små ord och uttryck som gör att förslag och idéer låter osäkra. Som att börja en mening med ”Jag tror att vi kanske skulle kunna…” eller ”Jag har ett litet förslag…? Vad händer om du tar bort ”kanske”, ”jag tror att”, ”möjligen”, ”eventuellt”, ”liten”. Börja säga ”Jag har ett förslag om…”, och byt ut ett och annat ”Jag tror att…” till ”Min bedömning är att…”

Vad män behöver träna på

4 saker som män kan behöva träna lite extra på:

 1. Lämna din roll och börja visa vilken slags person du är. Vem är du utanför din roll? Att göra detta kräver mod och villighet att utvecklas. Det är lätt att bara säga ”sån är verkligen inte jag”. Men genom att börja öva på detta mer utvecklade sätt att kommunicera kan du även utvecklas som person. Första gångerna du gör det kommer det givetvis att kännas lite märkligt, men tionde gången kan det bli en del av ”ditt nya jag”. Det som händer när människor inte delar sina känslor är minskad effektivitet och kreativitet på arbetsplatsen. Vi människor är inte gjorda för att hålla inne vårt dåliga mående, det blir för tungt att bära.
 2. Börja visa sårbarhet och berätta när du känner dig otillräcklig. Vad tänker och känner du? Vilka slags behov har du? Detta uppfattas av många som extremt omanligt och uppleves därför som skrämmande. Särskilt att kunna kommunicera denna sårbarhet med andra män. Ibland har jag tyckt mig se att ”känsliga män” enbart är känsliga för sina egna känslor och mycket sällan för andras. Träna på att visa din känslighet i förhållande till andra, det vill säga fråga och försök förstå hur andra upplever situationen.
 3. Börja ta större ansvar för det samtalsklimat som har skapats. I en väldigt grabbig miljö kan det innebära att se till att förminskande, förlöjligande och objektifiering av kvinnor får ett slut. Sådant är hur enkelt som helst att skriva i fina styrdokument, men det är inte lika lätt att våga säga ifrån när snacket går i en grabbig, garvande ton i en korridor eller på ett sammanträde. Det är lätt att du blir den där ”snubben som förstör stämningen”. Men det modet behövs inte bara för andras skull utan också för lönsamhetens och effektivitetens skull.

  Läs även: Kommunicera för att slippa otydligheter i projekten.

 4. Börja kommunicera genom beröring. Jag menar den mellanmänskliga beröring som skapar upplevelsen av tillhörighet och gemenskap som i förlängningen kan bidra till ökad tillit. En hand på axeln, en klapp på en hand, en kram utan att därefter dunka sönder någons rygg. Kvinnor rör vid varandra långt mycket mer än män och har för vana att göra det på våra arbetsplatser och i vårt samhälle i stort. Beröringen är ett språk med oerhörd betydelse och det är synd att män ofta missar dess goda effekter. Så en bra uppmaning för dig som man är att träna på att exempelvis krama andra män.

Enormt behov av varandra

I coronakrisens spår har vårt enorma behov av varandra verkligen blivit tydligt.

– Flockdjur som vi är försöker vi hela tiden hitta vägar för att nå varandra, kommunicera och vara sociala. Att vara tillsammans är bra för välmåendet, familjen, arbetsplatsen och hela samhället, säger Ami Hemviken.

Hon konstaterar att som individer blir vi till i gemenskapen, i mötet med varandra, och ju mer var och en av oss inser vår egen del i hur andra lyckas att både kommunicera och leverera, desto bättre kommer vi tillsammans att prestera.

– Vill du vara med och skapa upplevelsen ”göra gemensamt” behöver du därför först se till att du når in till andra. Och för att kunna göra det behöver du uppträda ärligt och visa dig som du är – en människa med både superkrafter och brister. Det är först när vi kommunicerar autentiskt som tillit och förtroende kan gro.

Attraheras av mänsklighet

Hon menar att ju mer man blir medveten om hur man påverkar andra och hur andra påverkar en genom sin kommunikation, desto bättre kan man använda den för att just nå in, nå fram och få igenom.

– Vi attraheras inte av perfektion utan av mänsklighet. Så att missa något, göra bort sig eller säga fel, behöver inte alls vara dåligt. Om du hanterar ditt misstag ärligt kan det till och med leda till bättre och mänskligare kontakt mellan dig och din mottagare.

Hon betonar att kommunikation är makt.

– Ju mer du förstår av dess kraft desto bättre kommer du att kunna kommunicera, avslutar Ami Hemviken.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.