7 tips för ett kommunikativt ledarskap

Kommunikation I kris är det ledarskapet som gör skillnad. I det är kommunikationen en bärande del. Här kommer sju tips för ett bättre kommunikativt ledaskap.

7 tips för ett kommunikativt ledarskap

1. Skapa trygghet och lugn

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

En kris skapa stor oro bland medarbetarna. Då behöver man ha något att hålla sig i, det vill säga ett lugnt och samlat budskap från en trygg ledare. Det är också genom kunskap som man förmedlar trygghet som ledare, därför är det av stor vikt att förklara hur läget verkligen är och vilka åtgärder man vidtagit, hur tidshorisonten ser och när du tror på att resultatet kommer.

Undvik att inte kommunicera, det skapar oro. Och försök snappa upp oron tidigt. Ska det komma negativa budskap framöver, som varsel och uppsägning, så underlättar det om man genom bra kommunikation har skapat förståelse för situationen.

2. Visa empati

Att visa förståelse och empati för olika medarbetares reaktion är viktigt i en kris. Ta all oro på allvar och försök ge perspektiv på situationen och på uttalad oro. Var lyhörd och närvarande.

3. Var på plats

Var på plats och var närvarande. Det är viktigt att inte försvinna. En kris innebär ofta fler möten än vanligt och där gäller det att inte glömma att medarbetarna har behov av att ha sin ledare på plats. Glöm inte att alla frågor i en kris är viktiga och att vara lyhörd för detta.

4. Skapa motivation

En kris gör ofta att människor känner uppgivenhet. Man är mycket i nuet och ser inte någon framtid. Just därför måste vi prioritera och genomföra snabba förändringar. Det har de flesta förståelse för, bara de förstår anledningen. Ju tidigare i ett händelseförlopp som man kommunicerar en lösning ju bättre för då känner människor hopp.

5. Lös problemen gemensamt

I en kris kan det vara av stor nytta att skapa en gemensam mening och riktning. Kan man öka känslan av delaktighet bland medarbetarna är mycket vunnet. Därför kan det vara smart att bjuda in till gemensam problemlösning. Viktigt är då att ge tydliga ramar för inom vilket område man kan hjälpa till med problemlösning. Här gäller det att som ledare lyssna och ställa öppna frågor för att låta medarbetarna driva på problemlösningen.

6. Sätt upp målbilder

Att sätta tydliga målbilder vart man ska skapar framtidstro. Här kan det vara smart att visualisera för en bild säger mer än tusen ord. Lägg därför tid på att skapa målbilder som visar på att det finns en framtid.

7. Ge mycket beröm och positiv feedback

Det är viktigt att ge mycket beröm och positiv återkoppling till medarbetarna under en kris. Alla ser mörkt på situationen då och i en sådan situation är det viktigt att själv hålla humöret uppe och visa att man verkligen ser alla värdefulla medarbetare. Det är dit ditt eget beteende som vd och ledare som ofta avgör hur bra ni kommer igenom en kris.

Källa: Framfot.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.