Är din styrelse riggad för framtiden?

Krönika Världen är i omställning när konsumenter och investerare från var sitt håll samtidigt förändrar sina värderingar och beteenden. Politiska, samhälleliga, ekonomiska, teknologiska och klimatmässiga perspektiv är i rörelse. Matchar din styrelse den snabba utvecklingen?

Är din styrelse riggad för framtiden?
Johanna Palmér är krönikör för Vd-tidningen.

Världen är i omställning när konsumenter och investerare från var sitt håll samtidigt förändrar sina värderingar och beteenden. Politiska, samhälleliga, ekonomiska, teknologiska och klimatmässiga perspektiv är i rörelse. Matchar din styrelse den snabba utvecklingen?

I valberedningstider, fundera på styrelsens sammansättning utifrån fyra framtidsperspektiv; teknologi, klimat, mångfald och ledarskap.

Oavsett affärsmekanism påverkas alla verksamheter av den tekniska utvecklingen. Att förändra sin affärsmodell är ett arbete i sig, att hantera nya verktyg en annan. Artificiell intelligens är på väg att bli ett pålitligt arbetsverktyg och bitvis kollega, ständigt frossandes nya datamängder. Ju mer mat en AI får, desto mer träffsäker i sina förutsägelser blir den. Men vilka förutsägelser gör den? Eftersom en AI-kollega bygger sin intelligens på material som från början kommer från människor, kan mänsklig partiskhet byggas in. Ett exempel på det är ett AI-verktyg för rekrytering från Amazon som lärde sig att favorisera män till tekniska roller. Vad händer när en styrelse agerar utifrån sådana beslutsunderlag?

Proppen är äntligen ur hållbarhetsarbetet på bredden. Världens länder gör sitt, i de allra flesta fall, bästa för att lova klimatbättring och för företag ökar trycket från investerarkollektivet. Konsumenterna är redan ganska starka. Har din styrelse hållbarhet i alla de tre perspektiven på agendan? Bra, det kommer att behövas för att vara fortsatt konkurrenskraftig.

Den traditionella bilden av ett styrelsearbete, åtta män i kostym och två kvinnor med den sammanlagda snittåldern på 55 och där minst en person heter Anders, kommer inte att göra jobbet framåt. Styrelsearbetet måste förändras lika snabbt som de verksamheter de är satta att leda. Har din styrelse en riktig mångfald eller är den ett resultat av trögrörliga styrelseutvärderingsprocesser och uteblivet mod att förändra?

Styrelserummet är ett rum av kontroll och styrda förlopp. Men inom de ramarna finns en möjlighet som underlättar arbetet med ovanstående punkterna. Ledarskapet! Styrelser är en grupp av människor som ska kittas samman på liknande vis som en ledningsgrupp för att skapa ett bra och öppet samtalsklimat. Det borgar för ett beslutsfattande som ligger i bolagets bästa intresse.

Om styrelsekollegorna inte lär känna varandra, fungerar inte gruppen som det välsmorda beslutsmaskineriet mot framtiden som det borde. Styrelsediskussionerna kanske hämmas av prestige, revirtänkande och ängsliga ledamöter som inte vill avslöja okunskap.

Här bör ordföranden ta täten! Där trygghet finns, där finns också utvecklingskraft.

Fakta

Johanna Palmér

Styrelseproffs, fristående samhällsdebattör och föreläsare inom hållbart ledarskap. Utsedd till Årets Ledare och Årets Samhällsutvecklare i Linköping/Norrköping.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.