Låt allas olika styrkor bli er gemensamma styrka

Krönika Som vd har du säkert erfarenhet av när du själv fått möjlighet att jobba mer utifrån dina styrkor än att kompensera för dina svagheter.

Låt allas olika styrkor bli er gemensamma styrka
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Du vet själv vilken annan energinivå du uppleva när du får möjlighet att fokusera på det du är bra på, till exempel att tänka strategiskt eller inspirera, snarare än att till exempel administrera och rapportera. Faktum är att din produktivitet är mångfalt högre när du får lösa problem du själv tycker är spännande än att syssla med dina andra måsten.

Undersökningar av Gallup kring styrkebaserade grupper, det vill säga där gruppmedlemmar i huvudsak har arbetsuppgifter som är i linje med deras naturliga styrkor, visar tydligt bättre resultat. Till exempel är personalomsättningen 70 procents lägre och sannolikheten för ett högt engagemang är sex gånger högre än i grupper som inte är styrkebaserade. Egentligen är det ju såklart självklart att vi alla har lättare att hamna i flow och göra bättre ifrån oss när vi får använda våra unika styrkor. Trots detta har de flesta chefer och medarbetare lättare att fokusera på svagheter och brister i utvecklingsdialoger. En av anledningarna bakom detta är ju att våra hjärnor är grundprogrammerade att söka efter hot, brister, avvikelser och svagheter, vilket historiskt varit viktigt för vår överlevnad, men knappast främjar utvecklingsdialoger kring styrkor.

Så, vad kan du som vd göra för att främja en styrkebaserad kultur? Hur kan ditt företag skifta fokus från svagheter och brister till styrkor och talanger i vardagen? Här får du tre konkreta tips.

Det första som behövs är att hjälpa chefer och medarbetare att sätta ord på sina styrkor. Genom att erbjuda en gemensam modell för att kategorisera styrkor, tex Gallups Strenghtsfinder eller VIA Character, uppstår ett gemensamt språk som underlättar för alla att beskriva sina naturliga styrkor. Ofta blir resultatet att man medvetandegör att det inte nödvändigtvis är samma sak att ha jobbat upp en kompetens inom ett område som att ha en naturlig styrka. Det kan också bli tydligt att man i sitt privatliv har en naturlig tendens att söka sig till att till exempel organisera aktiviteter, men att denna naturliga styrka inte får särskilt stort utrymme i arbetslivet.

Det andra som du som vd bör uppmuntra är att chefer inför renodlade styrkebaserade utvecklingsdialoger i sina grupper. Chefens roll blir att coacha medarbetare att dels identifiera styrkor genom att ställa frågor såsom ”vad går bra i din roll”, ”vad du lätt för att lära dig”, ”vilka arbetsuppgifter dras du till” och ”när är din energinivå som högst”. Genom dessa öppna frågor blir det tydligare hur roller kan utvecklas till att bli mer styrkebaserade.

Det tredje som bör ske är att alla grupper har regelbundna dialoger inom gruppen kring hur olika arbetsuppgifter skulle kunna omfördelas inom gruppen, eller mellan grupper, så att fler arbetsuppgifter blir gjorda av dem med styrkor att göra dem. Det kommer leda till högre kvalitet, öka produktivitet och, inte minst, väsentligt mycket högre engagemang.

Är det inte hög tid att dina och dina kollegors olika styrkor bidrar mer till er gemensamma styrka?

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.