En handbok för den framåtblickande ledaren

Ledarskap – Är medarbetarna till för dig som chef eller är du till för medarbetarna?
Den frågan kan sägas vara utgångspunkten för Svante Randlerts nya bok ”Drömledarskapet” som är praktisk handledning för ledarskapet in i framtiden.

En handbok för den framåtblickande ledaren
Svante Randlert lanserar nu sin nya bok "Drömledarskapet". Foto: Oskar Omne

Vi träffar Svante Randlert i det folktomma city i Stockholm och hittar lätt ett bord på hotellrestaurangen Riche. Han kommer just från en annan intervju kring boken, som är en uppföljare på den tidigare succén ”Drömarbetsgivaren”. Men den vanligtvis väldigt upptagne författaren med full kalender och 170 olika föreläsningsuppdrag varje år har nu helt tomt fram till sommaren.

– Alla har bokat om så jag är glad att jag inte har tappat något, bara fått en ännu tajtare kalender till hösten, berättar Svante Randlert.

Det är just de många uppdragen med möten runt om i Europa där han hela tiden träffar nya intressanta och inflytelserika människor och fått influenser som har lett fram till den nya boken.

Ej traditionellt sätt

Han beskriver det som att han hela tiden lär sig enormt mycket utan att behöva studera på traditionellt sätt.

– Min tanke var att ge chefer verktyg för att hantera framtidens ledarskap för den nya omvärlden vi nu lever i, konstaterar han. Jag har byggt boken som en praktisk handbok med tio olika delar.

Hans grundfilosofi är att man måste leda för att ”skapa förutsättningar” för andra att ”göra. Tanken är att strunta i vem man leder, och vem denne är och vet. Istället ligger fokus på vad som ska göras.

– Man skulle kunna beskriva ”Drömledarskapet” som en att göra-bok, säger Svante Randlert. Den ska hjälpa ledare att komma dit de vill vara i morgon.

I intervjun väljer vi sedan att gå igenom de tio olika kapitlen. Det första kapitlet har rubriken ”Att bry sig”. Här är tanken att framtiden ledarskap ska övergå från att ha ett sympatiskt till ett empatiskt förhållningssätt.

– Empati är att förstå hur det är att gå i den andres skor, samtidigt som du vet att det inte är dina”, konstaterar Svante Randlert. Skillnaden mellan dessa två är helt enkelt förmågan att kunna skilja på någon annans upplevelse och känsla, från din egen, och att inte ta över någon annans känslor.

Genom ett empatiskt förhållningssätt där man ger förtroende och visar välvilja skapar man följare som ser upp till dig som ledare.

Tid att tänka

Det andra kapitlet har rubriken ”Att reflektera”. Tanken här är att allt går snabbare samtidigt som man ägnar allt mindre tid åt att reflektera.

– Majoriteten av all data som finns idag har skapats under de senaste fem åren, ändå verkar det finnas mindre tid till lärande som ju är reflektion mellan input och output, säger han. Man ägnar alldeles för mycket tid åt att släcka bränder jämfört med att ta reda på orsaken till bränderna.

Svante Randlerts råd här är så enkelt som att ibland stanna upp och att lyssna mer. Teorierna styrks också av forskning som visar på att de framgångsrikaste vd:arna i världen nästan alltid ägnar mer tid åt reflektion än genomsnitts-vd:n.

”Att skapa värde” är rubriken på det tredje kapitlet och fokus ligger här på att medarbetarna måste uppleva att de skapar ett värde. Det är detta värde som mer än lönenivåer får människor att stanna kvar på en arbetsplats och engagera sig.

– Förr var syftet att arbeta, nu är det arbeta med ett syfte, sammanfattar Svante Randlert.

Uppfylla drömmar

Det fjärde kaplitet heter ”Att övertyga”. Det utgår från att idag är många chefer övertalare men därmed inte automatiskt övertygande. I författarens ögon beskrivs det som att man behöver ha en dröm. Eller ännu tydligare att ett mål utan en plan är en dröm, men också att om man har man en dröm så vill man nå målet. Kort kan man sammanfatta att det gäller att få medarbetarna att bry sig. Om inte ni bryr er om nedarbetarna, så kommer de inte bry sig om dig och organisationen.

Nästa kapitel har rubriken ”Att skapa förutsättningar” och skjuter in sig på att alltid ge rätt förutsättningar för medarbetarna att genomföra sitt arbete.

– Jag brukar exemplifiera med att man regelbundet måste byta jord för att en krukväxt ska frodas, säger Svante Randlert.

Det sjätte kapitlet har den något annorlunda titeln ”Att autonomi-sera”. Det inriktar sig på att det i framtiden kommer att bli ännu viktigare för en medarbetare att uppleva att denne själv styr. Som ledare måste man involvera istället för att instruera.

– Den som gör jobbet måste få känna att de kan påverka hur det ska genomföras, säger Svante Randlert. Även om du vet hur det ska göras som ledare så bör du undvika att vara för mycket i detaljerna på ”huret”. Tydligör varföret och ”vadet” och låt de som ska göra arbetat lösa ”huret”. Det gäller att gå från kontroll till koll.

Alla måste bli bättre

En organisation kan inte bli bättre än sina medarbetare är andemeningen i det sjunde kapitlet med titeln ”Att förädla”.

– Det räcker inte med det jag kan idag, jag måste bli bättre i morgon, konstaterar Svante Randlert. På samma sätt som man inom industrin kalibrerar och förädlar processer och maskiner, måste medarbetarna också förädlas och kalibreras.

Detta kan exempelvis handla om hur man möter kunders behov. Vill kunden gå från x till y måste medarbetarna hänga med. Svante Randlert pekar på det amerikanska begreppet ”reskilling” jämfört med att man tidigare pratade om ”upskilling”.

Det åttonde kapitlet är döpt till ”Att experimentera”. Det är något som många framgångsrika vd:ar har varit bra på. Att hela tiden prova nya saker och sedan vara snabb på att justera.

– Ha mod att experimentera, experimentera och experimentera, sammanfattar Svante Randlert.

Tid för återhämtning

Det nionde kapitlet är döpt till ”Att batterinivå-reglera”. Kort och gott rör det sig om att alla måste få tid till återhämtning när allt går fortare och fortare i dagens arbetsliv.

– Ju hårdare man jobbar ju sämre äter och sover människor, konstaterar Svante Randlert. Man måste istället tänka som en elitidrottare, ju hårdare man tränar ju viktigare blir bättre mat och mer vila.

Slutligen, har det tionde kaplitet rubriken ”Att visualisera. Det gäller här att sätta tydliga mål och se till att alla blir delaktiga och förstår och ser målen. Alla måste tydligt se vart man är på väg. Den gamla devisen ”vad som mäts blir gjort” funkar inte längre. Istället gäller det att välja det absolut viktigaste och sedan mäta detta.

Omvärldsbevakning

Svante Randlert vill också gärna lyfta fram det fokus han har i ”Drömledarskapet” på omvärldsbevakning och att det är ämnet de första 85 sidorna. Under alla sina resor och möten har han överallt identifierat behovet av ett nytt ledarskap.

– För mig har det varit väldigt viktigt att sätta ord på det människor känner, avslutar han. Tanken är också att boken ska användas som inspirationskälla.

Fakta

10 nycklar till framtidens ledarskap

  1. Ett empatiskt ledarskap där man har förståelse och bryr sig om sina medarbetare.
  2. Tid för reflektion är viktigt när allt går snabbare och snabbare. Stanna upp och lyssna.
  3. En verksamhet som engagerar medarbetarna har som mål att skapa värde för kunden.
  4. Medarbetare vill inte bli styrda och övertalade utan involverade och övertygade. Det går inte att övertala om man vill bli framgångsrik.
  5. Skapa alltid rätt förutsättningar som underlättar för medarbetarna.
  6. Låt människor agera självständigt, men var ett stöd.
  7. Tillåt människor växa. En organisation blir inte bättre än sina medarbetare.
  8. Våga experimentera. Annars händer inget nytt. Andra resultat genom att göra andra saker.
  9. Se till att alla verkligen laddar batterierna när det går allt fortare. En teknik-pryl utan laddat batteri är helt obrukbar.
  10. Visualisera de riktigt viktiga målen. Det gör det lättare för alla att engagera sig.

Bildtext:

Svante Randlert brinner för framtidens ledarskap.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.