Ledarskap i stormens öga

Ledarskap Under coronakrisen visar det sig hur bra ett företag har förberett sig när det gäller ”vem-som-gör-vad”. Finns det oklarheter mellan ägarnas, styrelsens och vd:ns roller kan det gå riktigt illa.

Ledarskap i stormens öga

Eva Gianko är vd för Styrelseinstitutet som hjälper företag och organisationer med utveckling, tillväxt och lönsamhet genom aktivt styrelsearbete samt expertkunskap i bolagsrelaterade frågor. Hon har sett att många företag som inte har klargjort rollerna för ägare, styrelse och vd har det mycket kämpigt under coronakrisen.

– Det är inte ovanligt att det uppstår en intern kris i bolaget eftersom ansvarsfördelningen är luddig. Då är det lätt hänt att krisen tar över personerna i ledningen och deras oro sprider sig till alla medarbetare när ingen pekar ut riktningen för hur man ska agera, säger Eva Gianko.

Speciellt kritiskt är det för ägare som under de senaste tre åren lånat upp pengar.

I kristider menar Eva Gianko att det kan vara problematiskt om ledamöter i styrelsen också har ett operativt ansvar för andra företag.

– Om de lämnat villan och sommarstugan i personlig borgen kan man förstå att de har en stor press på sig eftersom fallet kan bli mycket stort om ekonomin inte rätar upp sig. Min erfarenhet är att detta faktiskt kan drabba vem som helst. Många ägare till företag har hamnat i den situationen eftersom det varit lockande att göra satsningar i högkonjunkturen när man inte haft likviditetsproblem.

– Men problem med likviditeten uppstår snabbt om verksamheten helt lamslås som det blivit i många fall under coronakrisen, något ingen i sin vildaste fantasi hade kunnat föreställa sig.

Kan ta kontakt med viktiga kunder

I den här situationen menar Eva Gianko att det kan vara problematiskt om ledamöter i styrelsen också har ett operativt ansvar för andra företag.

– Då går engagemanget för de egna företagen i regel först och risk finns att man inte engagerar sig tillräckligt mycket i företaget som man ”bara” sitter i styrelsen för.

I den här extrema situationen är det vd:n som ska se till så att arbetet fungerar och denne ska kunna luta sig mot styrelsen som bör fungera som en trygghetsplattform.

– Ägarens roll kan i krisen till exempel vara att ta kontakt med viktiga kunder och leverantörer och hålla relationen igång med dem.

Hon har också sett att vd:ar i krissituationer har en tendens att förstärka sina svagaste sidor.

– Är de mycket försiktiga så förstärks detta och om de är överoptimistiska tror de att man ska satsa sig ur krisen och tar större risker än vanligt, säger Eva Gianko.

Krävs en tydlighet

Vad ska man då göra för att inte hamna i denna förvirrade situation där ägare, styrelse och vd arbetar var för sig och inte samverkar runt en gemensam plan?

Eva Gianko konstaterar att olika roller ställer olika krav. För organisationens effektivitet krävs en tydlighet i respektive roll och dess ansvar och befogenheter. Samtidigt är det tre roller som arbetar i ett sammanhang och samverkar kring den gemensamma målbild de har.

– Det som den ena rollen gör har betydelse för de andra, på så sätt att varje roll både påverkar och påverkas av den andra. Ett samspel som skapas och omskapas i förhållande till såväl interna som externa förändringar. Ett kvalitativt samspel mellan de olika rollerna bidrar till organisationens framgång och välmående.

I rollen som ägare anger man riktning och var man vill att bolaget ska vara. Och detta gäller även i kristider. Grunden är att det finns ett ägardirektiv som styr styrelsens arbete. Effekten av ett sådant blir bland annat tydlighet i ambition, roller, vision, värderingar, målbild, svar på intern eller extern vd och styrelsens sammansättning.

I många företag arbetar ägarna även operativt i bolaget och en ägare kan också arbeta som vd.

– Det är i dessa fall extra viktigt att skilja rollerna och bolagsnivåerna åt.

Ingen quick-fix

När det gäller Styrelsearbete betonar hon att det ska ses som en långsiktig relation och ett teamarbete i såväl motgång som i framgång och därmed ingen quick-fix.

Och mitt i stormens öga under coronakrisen står vd:n som har stora förväntningar på sig. Hen ska ha kontroll på den dagliga operativa verksamheten och samtidigt tänka långsiktigt samt ha medarbetare som presterar och trivs.

– Inte en lätt roll när företaget rullar på som vanligt och ännu svårare under en kris som den här. Men det kommer en morgondag och om man vid en utvärdering efter krisen ser att rollerna inte varit klara kan man tänka om och vara bättre förberedd när nästa kris kommer, för det gör den förr eller senare, avslutar Eva Gianko.

Tips

6 tips hur man som vd ska agera under coronakrisen

  1. Involvera styrelsen i högre grad än du tidigare har gjort.
  2. Involvera ledningsgruppen i högre grad än du tidigare har gjort.
  3. Sakta ned ditt eget tempo, ge dig tid till reflektion och eftertanke.
  4. Ta hela ansvaret för kommunikationen internt som externt.
  5. Dela ut arbetsuppgifter om framtiden, det vill säga ”ej krishanteringsuppgifter” till mindre arbetsgrupper och följ deras arbete.
  6. Observera och dokumentera organisations arbetssätt – vad har fungerat bra, vad behöver förbättras avseende ansvarsfördelning, beslutsfattande, arbetsprocesser (stora såväl som små) med mera.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.