Därför går ägarledda bolag bättre i kriser

Krönika Vi lever i en omvälvande tid. För första gången i modern historia drabbas vi av en global pandemi. Våren 2020 kommer att lämna ett avtryck hos många vd:ar, milt uttryckt.

Därför går ägarledda bolag bättre i kriser
Agneta Olsson är krönikör hos Vd-tidningen.

Vi lever i en omvälvande tid. För första gången i modern historia drabbas vi av en global pandemi. Våren 2020 kommer att lämna ett avtryck hos många vd:ar, milt uttryckt. I kölvattnet av epidemin faller många företag som dominobrickor. Andra blir mer kreativa i krisens framfart.

I en kris träder märkliga basala drivkrafter fram hos oss människor. Vi betalar för det som känns tryggast i syfte att förbereda oss på det mest primära, överlevnad.

Effekten av pandemin gör att kunders köpmönster förändras kraftigt. Strategier som var väl förankrade inför år 2020 gäller inte längre. Det som är core business idag kan se helt annorlunda ut imorgon. Har man dragit vinstlotten i denna Coronaroulett är man kanske leverantör till sjukvården eller säljer basvaror till dagligvaruhandeln. Verkar man i ”fel” bransch ställs det högre krav på ledarskapet och kreativiteten.

De vd:ar som hanterar krisen bäst visar prov på en hög sense of urgency. De förstår att bolagets överlevnad hänger på att styra om sin affärsmodell. Snabbt. De drunknar inte i Covid-19 tsunamivågen utan satsar på att hoppa upp på vågen och surfa. De är inte fastlåsta i sina strategier utan ser nyktert på läget och inser att det handlar om att få in likviditet och skapa kreativitet i organisationen.

De lyckas finna nya lösningar och på ett strukturerat sätt förmedlar de riktlinjer som får organisationen att bli effektiv och exekvera på den nya riktningen. De ledarna visar ofta prov på en unik kompetens inom kommunikation. Och de har ett laserfokus på kundens behov. De inser att det handlar om att fånga varje intresserad kund, dygnet runt med högsta tänkbara service. De kräver ett frontlinjefokus av organisationen på kunden i varje sekund.

Dessa vd:ar ställer inte in utan ställer om för att möta kundens behov. De ser till att organisationen ökar sin nåbarhet, vardag som helg. De förändrar öppettiderna, och anpassar sitt erbjudande. De utrotar telefonväxlar med tonvalsknapptryckningar och irriterande pausmusik och skapar en insikt hos sina medarbetare att ”vi inte råd att förlora en enda kund”.

För kunden har inte mer tid eller tålamod när det är kris. Tvärtom. Även kundens nerver ligger på utsidan. Man vill ha hjälp och det ska gå fort.

I tider av kris har det visat sig enligt forskning att ägarledda bolag går starkare ur den. Skälen är flera. Dels visar dessa bolag prov på en högre kreativitet och innovationskraft som är sprunget ur grundarens DNA. Man är mer snabbfotad, vilket kan förklaras av att ägaren är närmare verksamheten och ser snabbt vad som krävs och ger även mandat att genomföra förändringarna. Forskningen visar också det finns ett större ansvarstagande i ägarledda än i tjänstemannastyrda verksamheter. Det förklaras i att medarbetarna har präglats av ägarens ”mindset” och tar därmed ett ökat ansvar. Precis som om bolaget vore deras eget.

Glöm aldrig, i tider av kris är det inte de stora som slår de små utan de snabba som slår de långsamma.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.