Att vara en motpol till allt det negativa

Krönika Som vd vet du ju att en företagskultur lätt kan dras ner i negativ spiral i utmanande tider. När känslor av osäkerhet, tvivel och rädslor blir vardagsmat bör du som ledare göra allt du kan för att vara en motpol till allt det negativa. Annars kommer produktiviteten i hela företaget att försämras.

Att vara en motpol till allt det negativa
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Under Corona krisen har det blivit tydligt att vissa företag, trots enorma påfrestningar och utmaningar, lyckas behålla en positiv företagskultur. Medarbetare har lyckats behålla optimism och stöttat varandra. Vad är det som särskiljer de företag som lyckas går starkare ur en kris?

Till att börja med är det viktigt att inse hur lätt det är för oss människor att påverkas av varandras känslor och attityder. Vi smittar varandra med både negativa och positiva känslor. Negativa attityder smittar särskilt fort eftersom våra hjärnor lägger mycket större vikt vid negativa signaler än positiva. Därför kommer negativa nyheter och signaler om fara att spridas mycket fortare än positiva nyheter.

Då är det avgörande att du som vd tydligt och aktivt agerar som en motpol till allt det negativa som sker. Det är ganska lönlöst att försöka påverka instinktiva eller personlighetsmässiga beteenden. Överlevnadsinstinkten eller en personlig tendens att oroa sig vid förändring är djupgående tillstånd. Man riskerar mest att slösa värdefull energi på att ge rationella eller sakliga argument till att motverka beteenden som beror på instinkter och personlighetsdrag.

Däremot går det att påverka vissa emotionella tillstånd som inte är utpräglat instinktiva eller mestadels beror på personlighet. Forskning kring det så kallade ”psykologiska kapitalet” inom organisationer visar tydligt att följande fyra emotionella tillstånd kan påverkas hos oss alla och har stor påverkan på våra prestationer: hoppfullhet, självsäkerhet, motståndskraft och optimism.

Hoppfullhet kan du främja genom att tydliggöra mål och vägarna till målet. För många företag innebär Corona krisen att mål och planer behöver revideras. För medarbetare som ser ett tydligt gemensamt mål och vägarna dit, samt hur eventuella hinder ska kunna hanteras på vägen, ökar hoppfullhet och därmed även graden av ansträngning för att nå målet.

Du kan påverka medarbetares självsäkerhet genom att uttala att du tror på medarbetares förmågor och dessutom påminna om hur ni tidigare lyckats lösa svåra problem tillsammans.

Starka, trygga relationer och stöd från omgivningen påverkar hur motståndskraftiga medarbetare känner sig i kriser. Uppmuntra omtänksamma och uppskattande gester i vardagen för att stärka medarbetares motståndskraft. Visa att ni har varandras rygg.

Till sist, agera en motpol till det negativa genom att själv vara en realistisk optimist. Påtala att det finns möjligheter och att det är ni själva som till slut kommer kunna påverka om dessa möjligheter realiseras. Alternativet är att låta pessimism prägla ert tänkande och att låta externa omständigheter helt och hållet styra hur ni tar er framåt. Då kommer ni snart hamna långt ner i en negativ spiral.

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.