Undersökning: Det är är vd:ns drivkrafter!

Vd-rollen Vilka drivkrafter har en vd? Främst att bygga upp en verksamhet och att utveckla medarbetarna, visar Vd-tidningens stora undersökning bland vd:ar i medelstora företag.

Undersökning: Det är är vd:ns drivkrafter!

I undersökningen som gjorts via mejlenkäter har nästan 200 vd:ar givit sin bild av vad som är deras viktigaste drivkrafter. Ungefär hälften av dem är anställda vd:ar medan den andra hälften också är ägare eller delägare och vissa skillnader mellan grupperna kan utläsas. Sex huvuddrivkrafter har valts ut i undersökningen och sedan har var och en av dessa drivkrafter undersökts lite djupare. De sex huvudområdena har varit följande och man har fått rangordna dem från 1 till 6 där 6 är viktigast. Vi har här angett drivkraftens vikt i fallande skala:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Bygga upp en verksamhet.

– Att utveckla medarbetare.

– Inflytande.

– Frihet.

– Ekonomiskt oberoende.

– Bekräftelse.

Ser vi på svaren från alla så är att ”bygga upp en verksamhet” den främsta drivkraften med ett snitt på 4,75. Därefter kommer ”att utveckla medarbetarna” med ett snitt på 4,29. Tredje viktigast är ”inflytande” som får 4,04. ”Frihet” verkar också vara en relativt viktig drivkraft med 3,57 i snittpoäng. Därefter är det ett hopp ner till ”ekonomiskt oberoende” med 2,3 och ”bekräftelse” 2,04 i poäng.

Vissa skillnader

Om vi går igenom de sex huvudkategorierna och delar upp dem mellan anställda vd:ar och vd:ar som är ägare och delägare ser vi skillnader. Drivkraften ”inflytande” är viktigare för en anställd vd med snittet 4,4 mot 3,61 för en ägar-vd. Tvärtom är det för drivkraften ”frihet” som är viktigare för en ägar-vd som hamnar 4,01 i snitt mot 3,22 för en anställd vd.

När det gäller de totalt sett mindre viktiga drivkrafterna ”ekonomiskt oberoende” och ”bekräftelse är skillnaden liten. Samma saker gäller den stora drivkraften ”bygga upp en verksamhet” medan en anställd vd är lite mer intresserad av att ”utveckla medarbetare” med 4,44 jämfört med 4,11 för en ägar-vd.

Viktigast på detaljnivå

När man ser närmare på varje drivkraft så har deltagarna fått ranka tre olika delar. Här redovisas delresultaten där det översta är viktigast och det tredje minst viktigt med medelpoängen angivna:

Drivkraften ”att bygga upp en verksamhet”.

1. Jag vill skapa en bra och lönsam verksamhet. 2,27.

2. Jag vill skapa något som gör skillnad för samhället. 1.87.

3. Jag vill skapa något långsiktigt och bestående för ägarna. 1,86.

Drivkraften ”att utveckla medarbetarna”.

1. Jag tycker om att se andra växa in i sina roller. 2,18.

2. Jag växer själv genom att utveckla medarbetare och lära av dem. 2,03.

3. Jag är övertygad om att rätt ledarskap ger en lönsam verksamhet. 1,79.

Drivkraften ”inflytande

1. Jag trivs i ledarrollen. 2,76.

2. Jag vill styra. 1,92.

3. Jag tycker om att ha total kontroll, 1,33.

Drivkraften ”frihet”.

1. Jag gillar att kunna ta allt ansvar eller delegera delar av det. 2,42.

2. Jag vill kunna anpassa min vardag utifrån mina egna prioriteringar. 2,12.

3. Jag vill inte att någon bestämmer över mig. 1,45.

Drivkraften ”ekonomiskt oberoende”.

1. Pengar är viktiga för att skapa trygghet. 2.97.

2. Jag gillar att leva på stor fot. 1,63.

3. Att ha mycket pengar ger status. 1,4.

Drivkraften ”bekräftelse”.

1. Jag gillar att ha en position i mitt sammanhang och i lokalsamhället. 2,12.

1. Jag får respekt från mina medarbetare. 2,12.

2. Det visar att jag fått det yttersta ansvaret. 1,76

Om man tittar på de sex drivkrafterna ovan lite mer uppdelat kan konstateras att i princip alla tillfrågade tycker att det viktiga med drivkraften ”ekonomiskt oberoende” är att det ger trygghet. Vidare att nästan alla ser att de trivs i ledarrollen som den viktigaste delen i drivkraften ”inflytande”. Många gillar också att ta ansvar och delegera under drivkraften ”frihet”.

Läs mer här: 2020 vd2-18-22

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.