Sex byggstenar för en stark särskiljande kultur

Krönika Som vd vet du hur viktigt det är att era tjänster, produkter, kundupplevelser och ert varumärke särskiljer sig från era konkurrenter. Men, hur är det med er kultur inom företaget?

Sex byggstenar för en stark särskiljande kultur
Thomas Dimming brinner för att utveckla företagskulturen.

Är det tydligt vilka attityder och beteenden just ni värderar högt? Är det tydligt vilka typer av personer som ska attraheras av er som arbetsgivare och vilka ni inte vill ha som kollegor? Otaliga undersökningar visar värdet av en stark och särskiljande kultur. Inte nog med att rekrytering underlättas, det påverkar dessutom lönsamhet, tillväxttakt och hälsa.

Men, det är dessvärre ett utbrett problem att många företagsledningar inte aktivt jobbar med att skapa den kultur de vill ha i företaget. Snarare än att avsiktligt och metodiskt utgå från en design av den önskade kulturen, så ”blir det lite som det blir”. I värsta fall får fel attityder och beteenden fäste, eller så blir kulturen mellanmjölkig och därmed inte särskilt attraktiv eller lojalitetsfrämjande.

Det finns de företag som verkligen lyckats skapa en företagskultur med stark gemenskap, stolthet, engagemang och hög attraktivitet. Forskning kring hur företagskultur skapas och utvecklas visar att dessa företag jobbar aktivt med följande sex kulturbyggstenar:

Tydlig idé – företagets kultur behöver utgå från en mycket tydlig idé kring vilket värde som ska skapas och hur det ska skapas. Denna idé lockar vissa att söka sig till företaget, men avvisar också andra. Både nunnor och Hells Angel utgår från en tydlig idé och har tydliga värderingar som de står. Båda vågar vara särskiljande och blir därmed attraktivare för vissa.

Företagshistorier – genom berättelser inom företaget om till exempel grundarna, kundframgångar och milstolpar i företagets historia skapas stolthet och verklig förståelse för vad som är betydelsefullt.

Motståndare – få saker förenar en grupp så mycket som att ha en tydlig motståndare eller ett motstånd att vinna över. Det kan vara specifika konkurrenter eller en annan produkt. Det uppstår en stark gemensam kraft när grupper enas för att tillsammans vinna över något konkret.

Artefakter – en tydlig visuell identitet i allt från kontorsmiljö till symboler skapar en tillhörighet som visar vad som är viktigt. Ett mahognyskrivbord eller ett pingisbord kan säga mer än tusen ord.

Ritualer – förutbestämda sätt att till exempel välkomna nyanställda eller fira nya affärer i gruppen skapar en extra känsla av samhörighet. Ritualer förstärker värderingar.

Ledarskap – värderingsstyrda ledare uppskattas för sin tydlighet kring vad som gäller och vilka attityder som eftersträvas. Ledare som själva bryter mot uttalade värderingar kan snabbt förstöra.

Så, genom att jobba aktivt med att designa den önskvärda kulturen med dessa kulturförstärkare behöver inte vara svårt, men det är ett arbete som aldrig tar slut. Kultur lever och du som vd måste hela tiden se till att rätt attityder får mer syre och att fel attityder kvävs.

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.