6 tips för bättre omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning Trots att det ger stora konkurrensfördelar är det få företag som systematiskt arbetar med omvärldsbevakning. Förklaringen hittar vi i att vd:ar i de flesta företag har fullt upp i den dagliga virvelvinden och inte hinner titta framåt. Men med enkla strategier går det att ta tag i problemet.

6 tips för bättre omvärldsbevakning
Att aktivt bygga företaget för överlämning är också mycket ovanligt. Foto. Adobe Stock

– Den bästa omvärldsbevakningen är den som över huvud taget blir av i någon form, konstaterar Lisa Ek, affärsutvecklare på LTU Business, som vi intervjuar tillsammans med hennes kollega Niklas Grönberg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Genom LTU Business, som är kopplat till Luleå tekniska universitet, jobbar de dagligen med att hjälpa företag att utvecklas och de har bägge samma syn; vd:ar och ledningsgrupper slarvar med sin omvärldsbevakning om de över huvud taget har en sådan på agendan då det är svårt att lyfta blicken från den dagliga produktionen eller dagliga kundkontakten.

– Tyvärr har en stor majoritet av företagen inte någon, eller väldigt lite omvärldsbevakning och ofta är det just bristen på tid som är huvudorsaken, konstaterar Niklas Grönberg. Andra orsaker är att man inte arbetar strukturerat med omvärldsfrågorna och givit någon person ansvar för dem, bestämt hur ofta man ska ta upp frågorna, vilka källor man ska ha och vad man ska göra av informationen? Gör man inte det så blir det inte av.

Skapa action

Både Lisa Ek och Niklas Grönberg menar att det viktiga är att göra något av de insikter om omvärlden man får, att ha en actionplan och att inte bara samla information. Tricket enligt dem är att undvika att inte göra något. Sedan är det bättre ju mer man gör även om det inte behöver gå till överdrift. De ser omvärldsbevakningen som en lök med olika nivåer. Närmast är att ha koll på hur konkurrenterna utvecklas och agerar, nästa nivå är branschen och därefter vilka av de många megatrenderna som kan tänkas påverka den egna verksamheten.

– Magin ligger i vad man gör och ofta räcker ett fåtal källor, konstaterar Lisa Ek.

Lisa Ek, affärsutvecklare på LTU Business, arbetar med omvärldsbevakning.
Lisa Ek, affärsutvecklare på LTU Business, arbetar med omvärldsbevakning. Lisa Ek, affärsutvecklare på LTU Business, arbetar med omvärldsbevakning.

Enligt henne är det dock viktigt att allt baserar sig på data och fakta. Allmänt tyckande räcker inte utan man måste hela tiden ställa sig frågan vad olika nyckeldata innebär.

Identifiera de bästa

Det första man som vd och ledningsgrupp bör koncentrera sig på är konkurrensanalys av de mest relevanta företagen. Det behöver nödvändigtvis inte vara de främsta konkurrenterna resultatmässigt utan de som är bäst i branschen på exempelvis innovation och kundlojalitet. I analysen gäller det att begränsa frågorna till exakt vad man vill veta. Kanske kan det handla om erbjudandet, finansiell data och vad de gör annorlunda och som är påverkat av någon megatrend.

Läs även: Ta omvärldsbevakningen på allvar.

– När det gäller ekonomiska nyckeltal kanske dessa företag har en vinstmarginal på 25–30 procent, mot branschens snitt på 8–9 procent, säger Niklas Grönberg. Först då kan man se att den egna ökningen från exempelvis 5 till 8 procents marginal inte står sig så bra.

Känner till bäst

Både Niklas Grönberg och Lisa Ek understryker återkommande att man inte får göra det för komplicerat, bara analysen sker systematiskt. De berättar om hur de exempelvis skapar en bokcirkel med ett antal företag i besöksnäringen där de diskuterar branschen och artiklar och rapporter kring den. De konstaterar också att de flesta företagen har bättre koll på branschen än konkurrenterna. Förklaringen är att många branscher har olika forum och sammanslutningar från vilka man får inbjudningar.

Niklas Grönberg, affärsutvecklare på LTU Business, arbetar med omvärldsbevakning.
Niklas Grönberg, affärsutvecklare på LTU Business, arbetar med omvärldsbevakning. Niklas Grönberg, affärsutvecklare på LTU Business, arbetar med omvärldsbevakning.

– Många får också olika rapporter och kan delta i seminarier och mässor, säger Lisa Ek.

Hon menar att det viktiga här är att ställa rätt frågor som hur mycket branschen växer, hur förändringstakten ser ut och hur många fler aktörer det kan tänkas komma till i framtiden. Kort sagt hela tiden spana på vad som händer.

Vilka megatrender gäller

När det gäller analys av omvärlden i det stora perspektivet så handlar det om att ha koll på vilka av de 20–30 stora megatrenderna som kan tänkas påverka den egna verksamheten. Exempel på megatrender är västvärldens problem med ökande fetma, att allt fler blir äldre, förändringen när det gäller klassklyftor, framväxten av mobila tjänster, hållbarhetsfrågor och så vidare.

– Även här är det viktigt att välja ett fåtal trender att ha koll på, säger Lisa Ek.

Avslutningsvis så förespråkar hon och Niklas Grönberg enkelhet i arbetet. Gå styrelsen runt vid varje styrelsemöte och lyft fram omvärldsfrågor. Ha ett excelark där ni skriver ner iakttagelser. Se till att omvärldsanalysen finns med på alla ledningsgruppsmöten. Se till att det blir en ständigt pågående process och en del i företagets DNA.

6 tips för att utveckla er omvärldsbevakning

  1. Välj ett fåtal områden att bevaka.
  2. Försök följa de framgångsrikaste företagen i din bransch, även om de inte är direkta konkurrenter.
  3. Se till att någon eller några får ansvar för omvärldsbevakningen.
  4. Se till att agera utifrån den information som kommer in.
  5. Försök hitta fakta och lita inte på tyckande och känsla.
  6. Se till att omvärldsfrågor kommer upp på styrelse- och ledningsgruppsmöten.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.