nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

5 tips för att rekrytera mer jämställt

Rekryteringsföretaget Novares jämställdhetsindex visar att rekryteringen av kvinnor till vd-positioner har ökat med 7 procent från 2017.

– Vi i rekryteringsbranschen har en maktposition när det gäller jämställdhet. Fler aktörer måste ta sitt ansvar, säger Fredrik Hillelson, grundare och koncernchef för Novare.

Koncernen uppmanar nu branschen att visa upp sina siffror, för att utvecklingen mot ett jämställt näringsliv ska gå snabbare framåt. Av de över 500 rekryteringarna som Novare genomförde under 2018 var 52 procent kvinnor. Rekryteringarna av kvinnor till vd-positioner har också ökat med 7 procent från  31 procent till 38 procent.

Läs mer: Skillnader i ledares syn på jämställdhet

Novare har för andra året i rad sammanställt alla sina rekryteringar i Novares Jämställdhetsindex. Syftet är att följa upp sina jämställdhetsmål kring rekryteringar på ett transparent sätt och att inspirera aktörer i branschen att göra samma sak. 

– Min uppfattning är att några kollegor i branschen är progressiva men det stora flertalet fegar ur i frågan kring jämställdhet. De vill och vågar inte visa sina siffror, det är inte hållbart längre. Kunderna kräver öppenhet idag på ett helt annat sätt, konstaterar Fredrik Hillelson.

Läs mer: Nytt webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Han menar att transparens är viktig för att branschen ska kunna följa utvecklingen och sätta tydliga mål för förändring framåt.

– Tillsammans har vi ett stort ansvar för att skapa ett starkare, lönsammare och mer hållbart näringsliv.

Novare märker av att det finns mycket okunskap och ursäkter kring att inte rekrytera jämställt. Bland annat hävdar många att de inte får in några ansökningar från kvinnor med rätt kompetens.

– Min uppfattning är att det inte alls finns för få kvalificerade kvinnliga kandidater. Däremot behöver man ofta övertyga både kunden och kandidaten på ett annat sätt än när det gäller män. Till exempel får kvinnor ofta mer splittrade omdömen när man tar referenser, och kan anses både fantastiska och iskalla. Detta beror inte på en splittrad personlighet hos den kvinnliga kandidaten, utan en splittrad inställning hos omgivningen, konstaterar Fredrik Hillelson.

Fredrik Hillelsons tips för den som vill rekrytera mer jämställt

– Utbilda alla medarbetare som rekryterar i unconsious bias för att medvetengöra omedvetna fördomar.

– Ta extern hjälp för att se utanför dina egna nätverk.

– Ställ krav på jämställda listor om du anlitar en rekryterare. Acceptera inte ursäkter.

– Se över den interna processen när ni rekryterar för att öka kraven på jämställdhet. 

– Börja räkna – statistik sätter fokus på frågan och synliggör eventuella brister

Fler nyheter

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En ny studie visar att storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här