4 tips på hur du lyckas driva engagemang och motivation

Verktygslådan Vi har en hög inflation och en stundande lågkonjunktur som hänger i luften. I osäkra tider kan det vara svårt att behålla engagemanget hos sina medarbetare men det är också då det är viktigare än någonsin

4 tips på hur du lyckas driva engagemang och motivation
Caroline Fjellner Foto: Oskar Omne

I tider av osäkerhet och ovisshet kavlar vi gärna upp ärmarna och fokuserar på det dagliga arbetet för att ta oss igenom den tuffa perioden. Då glömmer vi lätt att lyfta blicken och reflektera över vad som engagerar och motiverar våra medarbetare till deras arbete.

Utmanande tider innebär ofta tider av förändring, då är det extra viktigt att blicka framåt och tydliggöra verksamhetens mål – där engagerade medarbetare också är nyckeln för att lyckas. Nedan ser du Caroline Fjellner, Chief Product Officer på Simployer och medgrundare av &franklys bästa tips på hur du motiverar dina medarbetare när ni står inför en utmanande period.

1. Transparens

Det kan vara jobbigt att dela svåra resultat eller kritik som mottagits. Men genom att vara öppen med de utmaningar ni står inför bygger du ett förtroende mellan dig och dina medarbetare. Du ger dem också möjligheten att vara med och ge nya samt kreativa lösningar på problemen. Alla känner på så sätt delaktighet och ansvar – vilket är bra för motivationen!

2. Trygghet

När en organisation befinner sig i förändring är det viktigt att medarbetarna känner trygghet. Trygghet ger en stark samarbetskänsla och ett hälsosamt arbetsklimat. Vi människor är i stort behov av att känna grupptillhörighet, speciellt i osäkra tider.

3. Riktning

Påminn dina medarbetare om att det bara är en fas och lägg fokus på att lyfta fram den längre visionen, vart ni är på väg. En dag kommer ni kunna se tillbaka på detta och reflektera över de lärdomar ni fick.

4. Empati

Empati är ett av våra starkaste kort som ledare. När det är tufft, våga stanna upp och fundera på vad dina medarbetare går igenom. Hur upplever de situationen? Vad är de rädda för? Att sätta sig in i medarbetarens situation kommer hjälpa dig att prioritera initiativ för att öka engagemanget.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.