Högt engagemang ger högre produktivitet

Förändringsledning Ny undersökning från Simployer, via pulsmätningsverktyget &frankly, visar att organisationer med högt engagemang har hela 33 procent högre produktivitet än organisationer med lågt engagerade medarbetare. 

Högt engagemang ger högre produktivitet
När världen gungar går det ofta bättre för verksamheter med mer engagerad personal. Foto: Adobe Stock

– Det är otroligt spännande att se att våra kunder som lyckats bra med engagemang också har så höga produktivitetssiffror, säger Lilian Ekelin, HR – och ledarskapsspecialist på &frankly. 

För många är det är ingen nyhet att engagerade medarbetare kommer med många fördelar. Det bidrar till mer lönsamhet, lägre sjukfrånvaro och en högre kundnöjdhet. På senare tid har också allt fler undersökningar bekräftat att engagemang ökar produktiviteten hos de anställda. 

Gallup har gjort en av de mest hänvisade undersökningarna på ämnet. I deras senaste rapport från 2020 visar resultatet ett tydligt samband mellan just medarbetares engagemang och affärsresultat. Där kan vi bland annat se att de organisationer som har högt engagemang hos sina anställda (topp 25%) har i genomsnitt 18% högre produktivitet än de organisationer som har lägst engagemang (lägst 25%).

Läs mer: Engagemang viktigast för att skapa kundnöjdhet

Tack vare en gedigen kunddatabas kunde &frankly undersöka om det fanns samma korrelation bland dess 160 000 användare. Man delade in kunderna som använder sig av &franklys forskningsbaserade Engagemangsmodell (psykologiska drivkrafter som driver engagemang) i två grupper; de som ligger högt respektive lågt i engagemang hos sina anställda, på samma sätt som de gjort i Gallups undersökning. Sedan togs ett vedertaget mått på produktivitet; omsättning per anställd. 

Datan granskades också för att säkerställa att undersökningen innehöll likvärdiga branscher och storlek på bolagen i de båda grupperna, samt att inga extremvärden kan ha påverkat resultatet. 

– Vi kunde då konstatera att de organisationerna med högt engagemang var 33 procent mer produktiva än de med lågt engagemang, beskriver Lilian Ekelin.

Det kan finnas många orsaker till det höga resultatet. En anledning kan vara, som tidigare studier visat, att förhållandet mellan medarbetarnas engagemang och produktivitet är extra tydligt under svåra tider. 

– När världen gungar går det ofta bättre för verksamheter med mer engagerad personal. Nu har det har varit tuffa tider, både med covid, oro i omvärlden och svajigt ekonomiskt läge. Därför tror jag att engagemanget är än viktigare för hur organisationer kommer att klara en kris, avslutar Lilian Ekelin.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.