3 områden att se över för att möta nya digitala beteenden

Digitalisering & IT Länge har det omnämnts att Generation Z är generationen som med sin digitala uppväxt kommer att forma om framtidens arbetssätt med större krav på flexibilitet och frihet. Men när Covid-19 tvingat miljontals människor att jobba från distans, formas en ny digital jobbkultur som spänner över generationsgränserna. 

3 områden att se över för att möta nya digitala beteenden
Jacob Sjösten

Det menar Jacob Sjösten, lösningsarkitekt på NEC Display Solutions, som dagligen besöker olika arbetsplatser och som tar tempen på hur rustade företag är för att möta framtidens arbetssätt. Nya beteenden som formats under Covid-19 utmanar traditionella synsätt på arbete och hur allt fler blivit bekväma med att samarbeta digitalt via exempelvis videokonferenser och molnbaserade projektverktyg. Enligt honom måste fysiska arbetsplatser nu utformas för att både möta och ta till vara på denna digitala beteendeutveckling.

Redan förra året lyftes hur distansarbete bland svenskar ökar. Enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix, distansarbetar var tredje svensk mer i dag än för två år sedan där distans är vanligare i större städer. Utifrån mobila beteenden som formats under Covid-19 ser Jacob Sjösten att intresset för distansarbete kommer att öka drastiskt.

3 områden som företag bör se över för att möta nya flexibilitetsbehovet hos befintliga medarbetare och framtidens talanger

1. Säkerställ att verksamheten kan erbjuda agilt arbete

Parametrar som flexibilitet och frihet anses viktigare än lön när yngre generationer väger jobbmöjligheter mot varandra. Mixen av deras intåg på arbetsmarknaden och av nya digitala vanor hos en bredare grupp av befolkningen kommer öka efterfrågan på agilt arbete. Det innebär att arbetsgivare som exempelvis kan erbjuda möjligheten att ansluta till arbetsplatsen, oavsett vart man befinner sig, även kommer att vara duktiga på att behålla och locka medarbetare i framtiden.

2. Skapa tydliga ramverk för mobila arbetsbeteenden 

Den 23 mars ökade antal nedladdningar av videokonferenstjänsten Zoom från 56 000 globala nedladdningar/dag till 2.13 miljoner nedladdningar per dag globalt. Rekordökningen vittnar om att många verksamheter inte hade videokonferenslösning på plats när Covid-19 slog till och att lösningar som Zoom testats som ett alternativ för att snabbt lösa kommande möten.

I takt med att intresset för distansarbete förväntas öka framöver är det viktigt att arbetsgivare säkerställer en konsekvent digital lösning för videokonferenser samt riktlinjer som gäller för alla när dessa används. Det adderar både trygghet och bättre förutsättning att forma en modern arbetsplats som kopplar samman teammedlemmar, oavsett var man jobbar ifrån.

3. Addera trygghet och konsekvens genom infrastruktur 

Bra digitala samarbetsverktyg, genom bland annat molnbaserade projektlösningar, kommer vara avgörande för att ge medarbetare bra förutsättningar att jobba – trots att delar av styrkan arbetar på distans. Det blir ännu mer viktigt i verksamheter som jobbar eller kommer att jobba med globala team, kanske till och med över olika tidzoner.

Verksamheter som kan erbjuda en välfungerande infrastruktur för kommunikation kommer inte bara se en positiv effekt på medarbetares produktivitet. När geografisk plats inte längre är ett större hinder, öppnas samtidigt nya möjligheter för arbetsgivare att attrahera en bredare pool av talanger som bor på andra orter eller på andra sidan jorden.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.