Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

7 strategier för att hantera digital teknik i arbete och privatliv

HR & Arbetsmiljö Forskare på Karolinska institutet, Lunds universitet och Karlstads universitet har med stöd från AFA Försäkring identifierat flera strategier för att hantera den digitala relationen mellan arbete och privatliv. 

7 strategier för att hantera digital teknik i arbete och privatliv
Forskarna Ann Bergman, Kristina Palm och Calle Rosengren. Foto: Adam Fredholm.

I kölvattnet av coronavirusets framfart jobbar allt fler hemifrån på sin laptop, läsplatta eller smartphone. Den digitala utvecklingen har gjort detta möjligt och tidigare tydliga gränser mellan arbete och privatliv suddas nu ut mer än någonsin.

– I dagsläget är detta mer aktuell forskning än någonsin, då alltfler jobbar hemifrån på grund av coronaviruset. Strategier för att hantera den digitala tekniken i arbete och privatliv blir extra viktig och kan vara avgörande om vi ska hålla i längden. Därför känns det angeläget att uppmärksamma den forskning vi gett stöd till som identifierat olika sätt att hantera det digitala arbetslivet, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Forskningsprojektet Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv är finansierat av AFA Försäkring och startade 2017. Forskarna Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren har studerat några företag för att se hur bland annat bärbara datorer och smarta telefoner används av medarbetare och chefer för att hantera gränsen mellan arbete och övrigt liv.

– Den digitala tekniken gör att arbete och privatliv kan frikopplas i tid och rum, och olika individer utvecklar olika strategier för att hantera detta. Vilken strategi vi använder beror dels på hur vi själva vill ha det och dels på krav och förväntningar på att vi ska vara tillgängliga för både arbete och privatliv. Det läge vi befinner oss i nu på grund av utbrottet av covid-19 innebär att många medarbetare nu tvingas byta strategi då alltfler arbetar alltmer hemifrån, berättar Calle Rosengren.

Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, berättar att utifrån det underlag forskarna samlat in har sju olika digitala strategier för hantering av gränsen mellan arbete och övrigt liv identifierats:

1. Totalsepareraren

2. Platssepareraren

3. Tidssepareraren

4. Arbetsintegreraren

5. Privatlivsintegreraren

6. Totalintegreraren

7. Växlaren

– Totalsepareraren, håller så gott som helt isär sfärerna arbete och privatliv. Platssepareraren låter den fysiska platsen sätta gränsen och tar exempelvis inte med sig arbetet hem utan stannar hellre kvar ett par timmar på sitt arbete och är därmed flexibel i tid. För Tidssepareraren är det tvärtom då platsen för arbetet kan variera, medan hen är noga med att hålla sin arbetstid, säger Ann Bergman.

– Arbetsintegreraren låter arbetet flyta in i den privata sfären, men inte tvärtom. Privatlivsintegreraren låter inte arbetet glida in i privatlivet på samma sätt som arbetsintegreraren, däremot kan privatlivet ta plats på jobbet, inflikar Calle Rosengren.

– För Totalintegreraren finns inga gränser vare sig i tid eller rum. Växlare har ingen konsekvent strategi och växlar mellan olika strategier, säger Kristina Palm.

– Vi vill betona att ingen av de här strategierna är bättre eller sämre än någon annan utan att de måste förstås i relation till arbets- och livssituation. Vi har både olika villkor och olika preferenser när det gäller gränshanteringen, men vår forskning visar att det råder en stor osäkerhet vad det är som gäller och vad som är accepterat eller inte, konstaterar Ann Bergman.

– I det läge vi är i nu kommer alltfler människor att arbeta hemma med eller mot sin vilja. Detta kommer att ge anställda, arbetsgivare och fack en unik möjlighet att i efterhand kunna föra en initierad diskussion, baserad på egen och gemensam erfarenhet, om risker och möjligheter vad gäller ett hållbart digitalt arbetsliv.

Kristina Palms fyra tips på hur man upprättar nya gränser:

• Avsätt ett rum eller en plats i ditt hem för arbete.

• Avsätt tid för arbete.

• Avsätt ett mentalt utrymme för arbete, det vill säga skapa möjligheten att fokusera på arbetet och inte på andra saker som lätt kan pocka på uppmärksamhet i hemmet.

• Ställ en klocka under den tiden arbetar du koncentrerat. Tankar som far igenom ditt huvud som handlar om annat än arbete får du slå bort. Ett sätt kan vara att skriva ned dem på papper. Det kan vara sådant som ”finns det något gott att äta i kylen” eller ”jag kanske ska dammsuga under soffan”. Arbeta i pass om 45 minuter och ta 5–15 minuters ordentlig paus emellan. Under pausen är det klokt att röra på sig. Ställ också klockan för din paus så att den inte drar ut på tiden.

 

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.