21 grunddrag som lyfter ditt ledarskap

Ledarskap Det finns grunddrag som går att hitta hos alla stora ledare. Grunddrag som är stommen i ledarskapet och bygger framgång. Hur många av dem stämmer på dig idag och hur många till kan du jobba för att uppnå?

1. Leder som förebild. Albert Schweitzer sa ”Att vara en förebild är inte det viktigaste sättet att påverka andra. Det är det enda sättet”. Andra ser vad du gör och tar efter.

2. Är visionär och operativ. Framgång består av två delar – att ha en tydlig vision och att inspirera andra att vara med och genomföra den.

3. Visar respekt. Att få respekt är viktigt, men att visa respekt är grunden för alla meningsfulla relationer – och därmed för ledarskap.

4. Tar ansvaret. Ta ansvar för det du förväntas leverera – både när resultatet blir bra och när det blir dåligt. Skyll inte på andra och gör det rätta även när det är svårt.

5. Är modig. Mod behövs för att göra saker trots att de är jobbiga och obekväma, och att våga göra saker även när ni riskerar att misslyckas.

6. Ger inspiration. Genom att inspirera och motivera en grupp kan du få alla i gruppen att växa – och få dem att strunta i tanken att de inte skulle klara det.

7. Tar risker och lär av risker. Du kan inte lyckas om du inte vågar ta risker. Låt inte ens de största misslyckandena stoppa dig från att försöka igen.

8. Visar självförtroende. Självförtroende går både att lära och träna upp. Stora ledare vet att de måste tro på sig själva för att leda andra.

9. Välkomnar optimism. Optimism är en magnet. Om du är positiv och optimistisk kommer bra saker och bra människor att dras till dig.

10. Leder med integritet. Integritet är förutsättningen för att ha en röd tråd genom det du gör, det du säger, dina värderingar och dina principer.

11. Investerar i andra. Den tid du lägger på att bygga upp andra kommer att löna sig. Att investera i människor är att investera i framtiden.

12. Är ödmjuka. Stora ledare är ödmjuka, hur framgångsrika de än blir. Självsäkerhet handlar om vem vi är på utåt, ödmjukhet handlar om vem vi är på insidan. 

13. Är rättvisa. Om du behandlar andra rättvist bemöts du själv med rättvisa. Ledare som är rättvisa och opartiska är de som blir beundrade och hågkomna.

14. Håller fokus. Stora ledare fortsätter tills de lyckas. De lyckas för att ett koncentrerat fokus kan påverka verkligheten.

15. Visar lojalitet. Som mest hängivna blir vi när lojaliteten kommer från båda parter. När du leder behöver du visa att du är trogen gruppen varje dag.

16. Förkroppsligar ärlighet. Människor respekterar personer som är ärliga och agerar ärligt.

17. Bygger tillit. Ledarskap är att bygga tillit. Som ledare måste du lita på andra för att de ska lita på dig.

18. Visar uppskattning. Alla vill bli uppskattade och sedda för den de är och det de gör. Som ledare måste du hitta sätt att uppmärksamma och belöna goda insatser.

19. Kommunicerar. Kommunikation handlar både om att tala och att vara en god lyssnare. Underskatta inte kraften i varje litet möte med en annan människa.

20. Vet att alla stunder räknas. Ledarskap värderas i stunder, inte år. Vad du gör varje stund påverkar din framtid.

21. Leder med personlighet. Det som skiljer dig från andra är det som utgör din personlighet och definierar ditt ledarskap.

Källa: inc.com

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.