Vanligt med multitasking under videomöten

Multitasking En ny studie från Microsoft visar hur ofta vi multitaskar under videomöten. Ju längre mötena är och ju fler som deltar, desto mer multitaskar vi.

Vanligt med multitasking under videomöten
Ju längre möten, ju mer multitasking. Foto: Stock Adobe.

En ny studie från Microsoft visar hur ofta vi multitaskar under videomöten. Ju längre mötena är och ju fler som deltar, desto mer multitaskar vi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Rensar du din inkorg, skickar eller svarar på mejl under videomöten? Då är du inte ensam. En ny undersökning som Microsoft låtit göra bland sina medarbetare visar att multitaskning är vanligt och att det ökar vid långa och större möten. Dessutom multitaskar medarbetarna mer under återkommande, inplanerade möten än snabba insatta ad hoc-möten. Undersökningen presenteras i den amerikanska tidningen Wired.

Möten som hålls på morgonen har högre frekvenser för multitasking än vid andra tider på dygnet, och multitasking sker sex gånger så ofta vid videomöten som varar mer än 80 minuter jämfört med möten som tar 20 minuter eller mindre.

Det var under en stor interaktionskonferens om människa och dator som hölls i maj som

Microsoft gick ut med resultatet av vad de kallar den största studien om multitasking vid distansarbete. Det är forskare från Amazon, Microsoft och University College London som har undersökt loggar för Outlook-e-post och OneDrive molnfilaktivitet för nästan 100 000 amerikanska Microsoft-anställda för att få en känsla av hur ofta människor multitaskar i videomöten och varför.

Studien visar att multitasking under virtuella möten faktiskt är en mekanism för att hantera sitt välbefinnande och för att skydda sig mot alltför många virtuella möten. Microsoft Research-praktikant Hancheng Cao menar att resultaten belyser behovet för arbetsgivare att reflektera över vilken inställning de ska ha till multitasking. Ofta handlar om det om att för många videomöten ger mindre tid att fokusera på sitt arbete och multitasking blir därför ett blir ett sätt att komma ikapp.

Logg-datan samlas in under perioden februari till maj 2020, en period där alla jobbade på distans i Microsoft.

Varje gång en person i ett Microsoft Teams-videosamtal skickade, vidarebefordrade eller svarade på ett e-postmeddelande eller redigerade en fil som en PowerPoint-presentation eller ett Excel-kalkylblad som sparats i OneCloud loggas den åtgärden som multitasking. Annan multitasking – som att läsa e-post eller sociala medier – kunde inte upptäckas med den här metoden. I 30 procent av mötena fann studien att e-post skickades.

För att förstå hur människor multitaskar, studerade forskarna även dagböcker och anteckningar skrivna av cirka 700 Microsoft-anställda i USA och utomlands under ungefär samma tidsperiod. Cirka 15 procent av dagbokssvararna sa att de tror att multitasking gör dem mer produktiva.

Vissa typer av multitasking, som att anteckna eller titta på de dokument som diskuteras, hjälper människor att hålla fokus. Men dagböckerna visade också att människor tränade, spelade videospel och tittade på kattvideor. Dessa skulle kunna kallas distraktioner, men respondenterna beskrev aktiviteterna som sätt att hantera ett möte som inte var relevant för dem.

Många menar också att de multitaskar för att hålla jämna steg i arbetet. Nästan fyra av tio dagboksrespondenter sa att de var tvungna att arbeta under möten för att kunna hantera sina arbetsuppgifter och alla virtuella möten när de övergick till att arbeta hemifrån.

Medförfattare i studien säger att multitasking för att möta produktivitetskrav kan leda till mental trötthet men också orsaka att medarbetare visar ett respektlöst beteende gentemot andra.

Till konferenssidan Human-Computer Interaction, Microsoft

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.