Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Vältränade vd:ar bygger speciell företagskultur

vd i vardagen I en studie har Janet Johansson, lektor vid Linnéuniversitet, intervjuat vältränade toppchefer inom svenskt näringsliv. Hennes slutsats är att dessa ledare aktivt kopplar vad de gör i privatlivet till sin identitet som ledare.

Vältränade vd:ar bygger speciell företagskultur

Janet Johanssons studie presenteras i en doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm. I studien har hon intervjuat 24 företagsledare och i sin avhandling fokuserar hon på fem av dessa i en djupanalys.

– Att jag gav mig på denna studie berodde på att jag sett en trend under de senaste tio åren där vd:ar lyfter fram träning som en del av sin identitet som ledare, berättar Janet Johansson.

Tidigare kunde bilden av en framgångsrik vd vara att denna rökte cigarr eller tog en drink. Numera är det betydligt mer vanligt, speciellt i Norden, att visa på en hälsosam livsstil. Många ledare ser också detta som ett sätt att stärka sitt personliga varumärke. Därför har Janet Johansson sett att det för dem kan vara helt OK att ägna en dag åt träning istället för att sitta på kontoret. I sin studie har hon stött på vd:ar som tränar upp till sex timmar per dag.

– Jag har också mött vd:ar som utåt säger sig vara lyckliga över sin hälsosamma livsstil men som samtidigt är trötta på att vara den perfekta förebilden för hur man ska vara i företaget.

Kopplar aktivt

Gemensamt hos de intervjuade företagsledarna är att de aktivt kopplar sin livshistoria kring sport till sin berättelse om nödvändiga ideala egenskaper för en ledare. Cheferna använder olika uthållighetssporter, exempelvis ultramaraton och triathlon som en indikation på viktiga ledarskapskompetenser.

Vad Janet Johansson varit ute efter är att undersöka kopplingen mellan livsstilsbeteenden, som utövande av idrott på mycket hög nivå, och utvecklandet av självkänsla i rollen som ledare.

– Man ska inte underskatta betydelsen av att privatliv och ledarskap hänger ihop. Dessa toppchefer tolkar sina idrottsliga ansträngningar i privatlivet, för att uttrycka viktiga värderingar och tankar om ”vem de vill bli” som chefer. Idrottsliga strävanden blir på så sätt en källa till förändring i chefsjaget, säger Janet Johansson.

Genom att införliva sportsliga värden med sin förståelse av vad det innebär att vara den ideala ledaren skapar de extremsportande toppcheferna en idealiserad bild av sig själv som atletiska ledare.

– De tycker helt enkelt att träningen gjort dem till en bättre person och därmed också till en bättre ledare.

Och det handlar inte bara om hur de ser på sig själva utan det påverkar även hur de ser på värderingar i samhället och i organisationen.

– Filosofin är att om man har en bra fungerande kropp så orkar man mer.

Skapar en ideal bild

Generellt är det fler manliga än kvinnliga chefer som idrottar på toppnivå. Men både manliga och kvinnliga chefer använder sina idrottsinsatser i skapandet av en ideal bild av sig själva som bra ledare. Även om det finns vissa olikheter.      

– Både män och kvinnor skapar en förstärkt ledarskapskultur med hjälp av att prata om sin upplevelse kring sportandet. Manliga chefer bygger en ny typ av maskulin idealbild genom att demonstrera hur de själva springer, åker skidor eller cyklar. För många kvinnliga chefer innebär idrottsinsatsen ett tillstånd där de kan ses som lika bra som de manliga cheferna, säger Janet Johansson.

Hur påverkar då den träningsfokuserade vd:n de anställda. Janet Johansson har i sina studier stött på fyra olika typer av reaktioner. Den första gruppen tränar själva mycket, den andra gruppen bryr sig inte så mycket men kan känna en press från hälsokulturen, den tredje gruppen känner sig helt utanför och den fjärde tränar inte just nu men kan tänka sig att börja.

Janet Johansson konstaterar att detta ideal även påverkar företagskulturen eftersom de sportiga cheferna inte bara bedömer sig själva utifrån de här idealen utan även andra.

– De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra.

Träningsfokuseringen kan helt enkelt leda till en exkluderande företagskultur där bara de som tränar passar in.

– Detta kan spela en viktig roll i rekryteringsprocesser. Vid rekryteringar praktiseras detta träningsfokus inofficiellt som en tyst regel. Jag har till exempel stött på vd:ar som inte vill rekrytera överviktiga personer eftersom de anser att det finns risk att dessa inte kan kontrollera sig själva, avslutar Janet Johansson.

(Bild Janet Johansson)

Janet Johansson konstaterar att cheferna använder olika uthållighetssporter, exempelvis ultramaraton och triathlon som en indikation på viktiga ledarskapskompetenser.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.