nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vad är okej att säga och göra på arbetsplatsen?

Prevent har i samarbete med arbetsmarknadens parter tagit fram en ny bok ”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” som ger kunskap och praktiska tips för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar.

Att behandla varandra schysst på jobbet är grunden för ett bra arbetsklimat och arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga kränkningar. Men många arbetsplatser är osäkra på hur de ska göra. Därför fyller den nya handboken ett stort behov, menar Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

– Kränkande särbehandling och mobbning är tyvärr inte ovanligt, och förmodligen är det den del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som företagen har mest frågor om, säger han.

Läs mer: 5 tips för att förebygga kränkande särbehandling

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har nio procent av alla svenskar blivit utsatta för vuxenmobbning på sina arbetsplatser.

”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” är en handbok för chefer som saknar de kunskaper som föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kräver. Boken förklarar vad som kan vara orsaker till kränkningar, vilka konsekvenser de kan få och hur de kan förebyggas och hanteras. Den ger exempel på hur till exempel fördomar, otydlighet, stress och konflikter kan göra att människor utesluts ur arbetsgemenskaper, bland annat genom att ge läsaren en inblick i vad som händer på ett fiktivt företag. Boken tipsar även om diskussionsfrågor och kan användas som utbildningsmaterial, vid introduktion av nyanställda eller som uppslagsbok.

Läs mer: Ny bok med verktyg för att hantera mobbning

– Det här materialet är ett stöd i vardagen för alla som jobbar med arbetsmiljö. Den är till både för den som kan en del men som behöver hjälp i det praktiska arbetet och för den som ännu inte kan så mycket, berättar Johan Mellnäs.

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här