Stora problem med IT-säkerheten under coronakrisen

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att antalet distansarbetare har ökat med 93 procent som en följd av coronapandemin. Den visar också att 66 procent av distansarbetarna har upplevt fler säkerhetsincidenter under de senaste tre månaderna

Stora problem med IT-säkerheten under coronakrisen
Foto: AdobeStock

IT-företaget Ivantis undersökning syftar till att utröna hur IT-avdelningarna påverkas av coronapandemin och omfattar fler än 1 600 IT-proffs från hela världen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Undersökningen visar att kraven på kapacitet, antalet säkerhetsincidenter och problemen med kommunikation samtliga har ökat väsentligt. För 63 procent av IT-proffsen har arbetsbelastningen ökat med 37 procent sedan de började distansarbeta. Följande arbetsuppgifter har ökat mest:

– 74 % anger arbetsuppgifter som berör virtuella privata nätverk (VPN).

– 56 % anger hantering av videokonferenser.

– 48 % anger åtgärdande av bristande bandbredd.

– 47 % anger återställning av lösenord.

– 47 % anger hantering av meddelandelösningar (messaging).

Det stora antalet anställda som distansarbetar är ett problem i sig, oberoende av vad de gör. 43 procent av IT-proffsen rapporterar att 75 procent av de anställda på deras arbetsplatser nu distansarbetar och fler än en tredjedel av IT-proffsen säger att samtliga anställda distansarbetar. Enligt deltagarna i undersökningen innebär det en ökning för distansarbete med 93 procent under de senaste månaderna. Det är en snabb och dramatisk förändring som orsakats av coronapandemin.

Skiftet till distansarbete påverkar hanteringen av IT-säkerhet kraftigt. 66 procent av IT-proffsen rapporterar ett ökande antal säkerhetsincidenter. Här är de tre vanligaste typerna som anges öka:

– 58 % anger skadliga mejl.

– 45 % anger riskfyllt, ej godkänt, beteende för anställda.

– 31 % anger ett ökande antal sårbarheter i mjukvaror.

Ett av fem IT-proffs anger bristande kommunikation som den svåraste utmaningen i den nya arbetssituationen. Förutom problem med kommunikation innebär svårigheterna med att erbjuda kontinuerlig support till distansarbetare att arbetsbelastningen ökat. IT-proffsen har bland annat ägnat sig åt följande arbetsuppgifter:

– 70 % har utökat åtkomsten till virtuella privata nätverk åt anställda.

– 54 % har införskaffat, konfigurerat och distribuerat nya hårdvaruenheter.

– 52 % har skrivit nya beskrivande texter för de anställdas räkning.

Trots den ökade arbetsbelastningen har IT-proffsen angett ett antal fördelar med att arbeta hemifrån. Nästan hälften, 44 procent, tycker att den största fördelen är att slippa pendla till jobbet. 19 procent gillar de flexibla arbetstiderna och 16 procent tycker att de blivit mer produktiva. Lägre krav på strikt klädsel ses som en fördel av 52 procent. Sju procent erkänner att de jobbar i pyjamas.

– Det ökade distansarbetet påverkar IT-proffsen dubbelt upp. De måste dels hitta nya sätt att sköta sina egna arbeten, dels hjälpa andra anställda att jobba på distans. Det ställer ökade krav på effektiva arbetsverktyg, säger Pierre Blom, försäljningschef i Norden för Ivanti.

Phil Richards, säkerhetschef på Ivanti anser att det bästa sättet att hantera de aktuella förändringarna är att öka graden av automatisering av IT och att optimera hanteringen av IT-resurser.

– Det gör att man kan garantera att anställda blir både produktiva och säkra, avslutar han.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.