Ledarskapet som en orkestrering

Digitalisering & IT En ny avhandling vid Umeå Universitet visar att digitaliseringen gör att digitala ekosystem växer fram. De digitala ekosystemen ställer särskilda krav på samarbets- och ledningsformer.

Ledarskapet som en orkestrering
Hosea Ofe Foto: Mattias Pettersson

Hosea Ofe är forskare i informatik och beskriver i sin avhandling hur digitalisering driver företag mot ett mer aktivt deltagande i ekosystem centrerade runt digitala plattformar. Digitala ekosystem är nätverk av aktörer som samarbetar för att ta fram tjänster och erbjudanden med hjälp av digital teknik.

Han har studerat upprättandet av Trafiklab, en plattform för öppna data inom kollektivtrafiken. Studien synliggör att uppstarten av en ny plattform ställer särskilda krav på ledarskap.

– Att leda nya digitala ekosystem handlar inte bara om teknikdesign – det handlar också om att bygga relationer mellan olika aktörer. Studien visar att ledarskapet handlar mer om ”orkestrering” än det som vi brukar beteckna som traditionellt ledarskap, säger Hosea Ofe.

Orkestrering innefattar en omfattande samordning mellan parterna som ingår i ekosystemet.

– Vid etablerandet av en ny plattform är värdet av tjänsten okänt och maktförhållandena är heller inte etablerade. Det handlar om att identifiera och tydliggöra potentiella värden, och samtidigt hantera maktförhållanden och konkurrerande perspektiv, berättar Hosea Ofe.

Avhandlingen synliggör att leverantörerna balanserar mellan tre delvis konkurrerande mål – locka användare, samordna användaraktiviteter samt skapa och fånga värde. Det gäller att skapa värde för såväl användare som leverantörer.

Hosea Ofe menar att plattformsleverantörer bör se på det digitala ekosystemet som en helhet.

– Orkestrering innefattar att skapa en förståelse för den unika situationen hos involverade aktörer och synliggöra vinsten av samarbete. Möten är viktiga för att skapa förståelse för varandra och ta del av varandras intressen, kunskap och perspektiv, avslutar Hosea Ofe.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.