Viktigt med samsyn mellan chef och medarbetare

HR & Arbetsmiljö Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt hur chefers och medarbetares skattningar av arbetsplatsen påverkar hälsofrämjande insatser. De konstaterar att vill man förbättra en organisation i något avseende är det viktigt att chef och medarbetare har samma bild av utgångsläget när man börjar förändringsresan.

Viktigt med samsyn mellan chef och medarbetare
Foto: Linda Harling

Tycker chefen och arbetsgruppen lika initialt ökar chansen att man lyckas med förändring än om man tycker olika. Det berättade forskarna nyligen på ett seminarium på AFA Försäkring, som finansierat forskningen.

– Att chefen ser på sig själv och arbetsplatsen på ett annat sätt än medarbetarna är ganska vanligt. 60 procent av cheferna har en annan upplevelse än medarbetarna av sådant som gruppklimat, ledarskap, synen på utveckling, säkerhet på arbetet med mera, säger Ulrica von Thiele Schwarz, professor på Mälardalens Högskola och verksam vid Karolinska Institutet.

På en arbetsplats finns inte en bild av arbetsklimatet och ledarna – olika personer uppfattar situationen olika. Och skillnaderna i hur arbetsgruppen och chefen upplever situationen spelar roll.

– Att ha olika bilder av sådant som lärandeklimat, säkerhet, ledarskap och teamkänsla kan få en rad konsekvenser. Har man olika bilder påverkar det chefen negativt, då den upplever sämre arbetsförmåga, självskattad hälsa och ledarskapsutveckling. Även medarbetarna påverkas negativt om bilden av situationen skiljer sig från chefens. Medarbetarna upplever då sämre självskattad prestation, sämre tilltro till sin egen förmåga och de känner sig mer stressade, berättar Ulrica von Thiele Schwarz.

Det har visat sig vara bra för hälsa och prestation på arbetsplatsen om chefens och arbetsgruppens upplevelser stämmer överens. Överensstämmelse är bra även i de fall där man är överens om att något i arbetet är dåligt.

– Ökad samsyn verkar vara en framgångsfaktor för att optimera utfallet av ledarutveckling och förbättringsarbete. Chefer som har en mer positiv syn på verksamheten än medarbetarna, verkar däremot utgöra en riskfaktor för verksamheten och utvecklingsarbetet, säger Henna Hasson, professor på Karolinska Institutet.

– En rekommendation är därför att man säkerställer att medarbetare och chefer är överens om nuläget innan man sätter igång ett utvecklingsarbete. Det är även bra om man sätter in stödjande åtgärder för de som överskattar sitt ledarskap och de som är överens med medarbetaren att man brister i sitt ledarskap.

AFA Försäkring vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet.

– Därför finansierar vi forskning inom området arbete och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet, avslutar Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.