Tekniken kan hjälpa personalen som måste gå till jobbet

HR & Arbetsmiljö I senaste upplagan av Microsofts Work Trend Index-rapport tittar man närmare på tillvaron hos de medarbetare som måste vara på plats på sina jobb. Undersökningen visar att majoriteten känner sig bortprioriterade.

Tekniken kan hjälpa personalen som måste gå till jobbet
Thomas Floberg

Årets upplaga av Work Trend Index-rapporten fokuserar på ”frontline workers”, det vill säga de personer som måste fysiskt vara på plats på sina jobb. Globalt utgör denna grupp uppemot 80 procent av den globala arbetsstyrkan och närmare nio av tio företag och organisationer har anställda som inte arbetar på kontor. Därför är det inte konstigt att företagen investerar alltmer i digitala verktyg som kan underlätta för anställda som behöver jobbar ute på fältet, på butiksgolvet eller på fabriksgolvet. Sedan mars 2020 har användandet av Teams som plattform ökat med hela 400 procent i denna grupp.

Årets Work Trend Index-rapporten visar bland annat att:

• Majoriteten, 51 procent, bland dem som inte har en ledarskapsroll känner sig bortprioriterade.

• 76 procent av personalen som jobbar på plats har en god relation med sina jämlikar men sex av tio anser att företagen behöver prioritera kommunikationen från ledningen och företagskulturen.

– Det är tydligt att medarbetarna inte anser att företagskulturen är en prioriterad aspekt på sina arbetsplatser. Samtidigt går det inte att inte främja kulturen utan att satsa på kommunikationsflödet såväl uppåt som nedåt i organisationsledet. Precis som att pandemin var en katalysator för digital transformation för kontorspersonalen så visar rapporten att samma transformation måste ske bland de som faktiskt måste vara på plats på jobbet – i syfte att öka personalens välmående och även produktivitet”, säger Thomas Floberg, vice vd och operativ chef på Microsoft Sverige.

Rapporten visar också att en majoritet upplever en optimism kring teknik. Hela 63 procent av arbetarna är nämligen positiva till de möjligheter som teknik kan medföra. Dessutom rankas teknik som den tredje viktigaste aspekten som kan hjälpa till att minimera stress i arbetet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.