Företag oroade över anställdas tillfredsställelse på arbetet

HR & Arbetsmiljö De största HR-utmaningarna för nordiska företag är medarbetarnas välbefinnande och återhämtningsmöjligheter, tillsammans med att attrahera och behålla talanger. Rekrytering, förmåga att behålla och utveckla medarbetare är tydligt en större utmaning i Norden, framför hur utmaningarna ser ut i andra länder. Det visar en ny HR-undersökning som genomförts av SD Worx.

Företag oroade över anställdas tillfredsställelse på arbetet
2022 ligger fokus mer än någonsin på medarbetarna inom organisationerna. Foto: Adobe Stock

Under 2021 var huvudfokus för de flesta HR-avdelningar operativa uppgifter som lönehantering och HR-relaterad assistans till anställda. Hela 40 procent uppger att de ser medarbetarnas arbetsglädje som den största utmaningen framöver. Totalt 60 procent av medarbetarna i undersökningen säger att de regelbundet upplever att arbetet är psykiskt påfrestande och påfrestande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

2022 ligger fokus mer än någonsin på medarbetarna inom organisationerna. Arbetsgivare i alla de 14 europeiska länder som undersökts anser att personalens välbefinnande nu är den främsta HR-prioriteringen för de kommande åren.

– Covid-pandemin har haft en stor inverkan på hur vi organiserar vårt arbete. Det är ingen slump att företag investerar mer tid och ansträngningar i i sin viktigaste tillgång, medarbetarna, säger Sofi Klinkert, Head of People Operations på SD Worx som levererar HR- och lönetjänster.

I sin årliga arbetsgivarundersökning ’The Future of Work and People’ tittar SD Worx närmare på hur entreprenörer och HR-proffs ser på framtiden. En tydlig trend man kan se i 2021 års upplaga är att det finns en stor önskan om ett mer medarbetarfokus på våra arbetsplatser.

– Vi vet att hållbart medarbetarskap bland annat innebär en bra balans mellan arbete och fritid, alltmer viktigt blir att vi som arbetsgivare även erbjuder aktiviteter inom hälsa och välmående som ser till hela människan, inte bara som medarbetare, berättar Sofi Klinkert och fortsätter:

– Nu är det dags att fokusera på tillväxt och det med fokus på medarbetarna. De fem främsta HR-utmaningarna bland europeiska företag handlar om att återknyta kontakt med och stärka arbetskraften. Det rör sig om anställdas välbefinnande och återhämtningsförmåga (resiliens), medarbetares erfarenhet och engagemang, att attrahera nya talanger, hållbar anställningsbarhet och talangutveckling.

När man jämför små och medelstora företag med större företag ser man några tydliga skillnader. Till exempel är hållbar anställningsbarhet (sustainable employability) – att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att ha en lång, hälsosam och lycklig karriär – av mycket större betydelse för mindre företag.

– Detta kan förklaras av att det finns färre vertikala karriärmöjligheter i små och medelstora företag, eftersom organisationen är mindre. Det betyder att det finns en större utmaning att skapa meningsfulla utvecklingsalternativ, inklusive horisontella och diagonala karriärmöjligheter, avslutar Sofi Klinkert.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.