-->

Förändringsledning i pandemins fotspår

Förändringsledning Arbetslivet är efter pandemin förändrat i grunden. Mängder av nya förutsättningar, men med samma människor – hur får man det att funka som organisation och som ledare?

Förändringsledning i pandemins fotspår

Hur kommer det sig att vissa medarbetare jublar över det nya arbetssättet vissa dagar och protesterar andra dagar? Hur kommer det sig att det skaver på min grupp men går utmärkt på gruppen bredvid? Nya förutsättningar kräver nya kompetenser hos chefer och ledare. Men på vilket sätt stöd behövs och hur det kan genomföras är frågeställningar som förändringskonsulter arbetar med.

– På vilket sätt säkerställer vi att medarbetare ges förutsättningar att förstå varför alla dessa förändringar sker, ges möjlighet att se på vilket sätt det gör vars och ens arbetsdag bättre, lära sig allt det nya, genomföra allt det nya. Alla dessa frågor och funderingar möter vi när vi träffar våra kunder, berättar Ulrika L Oskarsson medgrundare och chefsstrateg på MUM Consulting.

Pandemin tvingade fram enorma förändringar i hur vi arbetar. Efter en lång tid av enbart distansarbete ska medarbetare, på många företag, ställa om från traditionella arbetssätt till agila, hybrid-jobba, ibland hemma ibland på kontoret. På kontoret sker ombyggnader då många går till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vissa ser numera kontoren som mötesplatser, jobbet gör vi hemma. Chefer behöver snabbt lära sig att delegera ut ansvar, att inte längre se sina medarbetare dagligdags, försöka ta tempen genom skärmen.

– Digitaliseringen fick en rejäl skjuts framåt på grund av pandemin och de strikta restriktionerna som medförde att vi inte kunde träffas fysiskt. Det är i grunden såklart en bra utveckling, men för att få det att lyckas i det långa loppet behövs djup respekt och förståelse för hur människor fungerar. Vi är inte snabbt omprogrammeringsbara, utan behöver tid för att anpassa oss och finna oss till rätta i nya arbetssätt, säger Ulrika L Oskarsson. Vi brukar kalla det kulturförflyttning, att få med alla medarbetare med både hjärna och hjärta.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.