-->

Så kan äkta molntjänster göra underverk för vd:ar 

Digitalisering & IT Svenska företag har kommit verkligt långt när det gäller att använda molnet för att framgångsrikt utveckla sin verksamhet och affärer. För verksamheter som står i begrepp att kliva på den framgångsvågen är det viktigt att ledningsgruppen förstår skillnaden på en äkta molntjänst, true-cloud, och andra leveransmodeller av mjukvara. Det menar Emil Lissborg Nordenskiöld, försäljningschef på IT-företaget Jetshop.

Så kan äkta molntjänster göra underverk för vd:ar 
Emil Lissborg Nordenskiöld

I takt med att organisationer blir mer bekanta med fördelarna med SaaS (Software-as-a-Service) växer även efterfrågan på denna leveransmodell. SaaS-lösningar kan leverera automatiska uppdateringar och förbättringar utan krånglig manuell handpåläggning. Det minskar arbetsbelastningen för IT-personal samtidigt som man som företagare kan ligga i framkant genom att alltid ha den senaste tekniken.

Detta är anledningen till att Sverige ligger långt fram i användningen av molntjänster. Ändå har alla företagsledare inte förstått hur stor företeelsen är och hur mycket den påverkar deras verksamhet och affärer. Därför är det viktigt att fler än företagets IT-ansvarige förstår skillnaden mellan äkta molntjänster, så kallad true cloud eller true SaaS, och lösningar som kanske marknadsförs som sådana, men egentligen inte är det.

Hur vet man då om en lösning är true cloud?

– För det första räcker det inte med att leverantören plötsligt tillgängliggör sin redan befintliga mjukvara i ett virtualiserat datacenter och sen kallar det för molntjänst. En äkta molntjänst är byggd från grunden och designad för att fungera optimalt i molnet. För det andra ansvarar leverantören själv för all lagring, underhåll och hantering av mjukvaran i molnmiljön. Sist men inte minst innebär true cloud-lösningar att den senaste versionen av mjukvaran alltid är tillgängliga för alla kunder samtidigt i realtid, förklarar Emil Lissborg Nordenskiöld.

Vad ska man hålla utkik efter gällande true cloud-tjänster?

– För de företag som erbjuder true cloud-tjänster är molnet inte bara en teknik – det är en affärsmodell. Molnet blir inneboende i hur dessa designar, bygger, säljer, marknadsför och levererar sin mjukvara. En äkta molnbaserad tjänst ger kunderna en mängd betydande fördelar jämfört med andra lösningar. Paradoxalt nog är dessa ofta inte så uppenbara till en början – speciellt om slutanvändaren inte är medveten om hur programvaran är framtagen, hanteras och levereras. Därför är det så viktigt att fler i landets företagsledningar har koll på vad molntjänster har för praktisk innebörd för deras verksamhet, på såväl kort som litet längre sikt, fortsätter Emil Lissborg Nordenskiöld.

Vad erbjuder enligt dig en äkta Saas-modell?

– En äkta SaaS-modell erbjuder sin programvara till ett kostnadseffektivt, förutsägbart månadsabonnemang utan dolda avgifter för uppgraderingar eller utbildning. Kunderna kan sedan välja att få sina specifika önskemål åtgärdade genom att lägga till olika konfigurationer och via öppna API:er. En bra leverantör ser till att deras uppgraderingar sker frekvent, utan extra kostnad för implementering och att de hanteras utan avbrott för kunden.

Hur skulle du vilja sammanfatta en true cloud-tjänst?

– True cloud, eller äkta SaaS-mjukvara, erbjuder skalbara, mycket konfigurerbara och innovativa lösningar som kontinuerligt levererar värde åt kundens verksamhet och affärer, till betydligt lägre kostnader än den traditionella leveransen av mjukvara. I dagens affärsvärld är det den enda leveransmodellen som kan skapa uthålliga, positiva resultat för sina kunder, avlutar Emil Lissborg Nordenskiöld.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.