Behålla IT-personal stor utmaning för företag 2022

Digitalisering & IT IT-företaget Ivanti har presenterat resultatet från en ny undersökning av IT-medarbetare, vilken visar att förmågan att hänga med i den digitala transformationen och att behålla medarbetare i tekniska roller är de två största utmaningarna som organisationer står inför idag.

Behålla IT-personal stor utmaning för företag 2022
Arbetsbelastningen och pressen att prestera som har lagts på IT-team kommer bara att fortsätta att öka. Foto: Adobe Stock

Dessutom fann studien att IT-avdelningar anses vara avgörande för en organisations tillväxt och affärsstrategi, 61 procent av de tillfrågade instämde i påståendet. Men trots detta tydliga stöd för IT-avdelningar rapporterade 72 procent av de tillfrågade att de hade förlorat medarbetare, och 41 procent av de tillfrågade angav en hög arbetsbelastning som den främsta orsaken till att medarbetare slutar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Andra skäl att man tappar medarbetare kan vara orealistiska förväntningar på teamet (34 procent), brist på chefsstöd (32 procent), att distansarbete inte var en möjlighet (28 procent), tveksamheter från ledningen kring att införa automatisering (26 procent) samt brist på teknik för att effektivt kunna utföra sitt jobb (24 procent).

Pandemin har drivit på den snabba övergången till distansarbete och två tredjedelar av beslutsfattarna (67 procent) rapporterade att de hade påskyndat sina planer eller ökat sin användning av automatiserade IT-tjänster på grund av pandemin. Värt att notera i sammanhanget är att endast en procent av beslutsfattarna hade helt implementerat automatiserade tjänster.

Idag förväntar sig anställda att kunna ansluta med olika enheter till företagets nätverk, data och tjänster. Behovet av att hålla dessa enheter och tjänster uppkopplade har orsakat stress för IT-medarbetare, vilken skulle kunna avhjälpas genom implementering av automatiserade IT-tjänster. Studien fann att majoriteten (55 procent) av de tillfrågade rapporterade att IT-processer hade automatiserats vilket sparade IT-avdelningen 1–8 timmar per ärende. För organisationer som har över 50 procent av sina IT-tjänster automatiserade ökade den sparade tiden per ärende till mer än 16 timmar.

– Anställda arbetar annorlunda än de har gjort under tidigare år, och vi kommer att fortsätta att se en utveckling av hur människor fungerar när vi går in i framtiden och bortom pandemin. Arbetsbelastningen och pressen att prestera som har lagts på IT-team kommer bara att fortsätta att öka. Det enda sättet att avhjälpa en del av dessa påfrestningar och behålla tekniska medarbetare är att implementera en automatisering av IT-tjänster så att medarbetare kan ägna sin uppmärksamhet åt aktiviteter som driver verksamheten framåt och bidrar till affärsstrategin, säger Nayaki Nayyar, produktchef Ivanti.

Om studien

Ivanti frågade 250 företagsverksamma IT-medarbetare i Nordamerika, APAC och EMEA från augusti till oktober 2021.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.