Nytt verktyg som varnar för stress

Arbetsmiljö Ett nytt verktyg har utarbetats för att arbetsgivare ska kunna känna igen varningssignaler och sätta in åtgärder när medarbetare drabbas av stress eller annan ohälsa på grund av arbetet. Detta för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar.

Nytt verktyg som varnar för stress

Verktyget har utarbetats av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten.

– Arbetsrelaterad ohälsa är ett stort samhällsproblem, både med tanke på det lidande det skapar för den enskilde och med tanke på vilka kostnader det medför för arbetsgivarna och för sjukförsäkringssystemet, säger Therese Eskilsson, projektledare och lektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Läs mer: Hög arbetsbelastning stressar cheferna

Metodstödet som har tagits fram innehåller dels en beskrivning av varningssignaler som medarbetare kan uppvisa i samband med ohälsa i arbetet, dels en praktisk modell för hur samtal med medarbetaren kan utformas för att ringa in problemet.

Därefter ges en vägledning för hur arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån ohälsan så att medarbetaren kan må bättre och klara av sitt arbete på ett bättre sätt. Syftet är att det ska förhindra sjukskrivning eller underlätta för den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetet.

Läs mer: Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

Med tanke på hur utbrett problemet med stress och ohälsa på arbetsplatser är – siffror från Arbetsmiljöverket visar att nästan tre av tio upplever besvär orsakad av sitt arbete – kunde man kanske vänta sig en uppsjö med litteratur på området, men det nu presenterade metodstödet är tämligen unikt i sitt slag med kombinationen av stöd för hur arbetsgivaren kan känna igen och komma tillrätta med problemet.

– Delvis handlar det för chefer om att faktiskt våga fråga. Men det måste också göras på ett sätt som inte skuldbelägger den drabbade och därmed förvärrar problemet utan är inriktat på att förstå orsakerna och hitta lösningar. Då är det värdefullt med en vägledning som grund, avslutar Therese Eskilsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.