Hög arbetsbelastning stressar cheferna 

Arbetsmiljö En ny undersökning visar att nära två av tre svenska chefer upplever arbetsrelaterad stress flera gånger i veckan – minst. Majoriteten anser inte heller att deras arbetsgivare gör något för att motverka stress och för var fjärde chef har stressen varit så påtaglig att man sökt sig till en annan arbetsplats.

Hög arbetsbelastning stressar cheferna 

Det är branschföreningen Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT, som gjort undersökning bland 1 700 chefer. Enligt den känner nästan samtliga chefer stress och var tredje gör det flera gånger om dagen, minst. För många har det också fått allvarliga konsekvenser. Nästan en av tio chefer har varit sjukskriven på grund av stress de senaste tre åren. Var fjärde har också bytt jobb på grund av en för hög stressnivå. Majoriteten av cheferna anser inte heller att deras arbetsgivare arbetar förebyggande för att motverka stress.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det här är siffror som vi måste börja ta på allvar. Om en chef inte mår bra på jobbet drabbar det inte bara den personligen utan det får även negativa konsekvenser på övriga anställda. Alla förtjänar att må bra på jobbet och alla arbetsplatser tjänar på att ta hand om personalens hälsa, inte minst chefernas. Annars riskerar man att tappa kompetenta ledare till konkurrenter, säger LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates.

Läs mer: Deltid minskar inte arbetsbelastningen

Det som cheferna känner sig mest stressade över är hög arbetsbelastning, visar LPT:s undersökning. De digitala verktygen är en annan stressfaktor. Drygt 60 procent av cheferna uppger att dessa bidrar till att skapa stress på arbetsplatsen. Framförallt är det frustrationen över att inte kunna hantera de digitala verktygen fullt ut som ger upphov till stressen. Undersökningen visar också att endast 5,5 procent har fått utbildning i hur man använder systemen och att majoriteten har fått lära sig själva hur de fungerar.

I undersökningen framgår det också att fler än åtta av tio chefer inte kan låta bli att vara uppkopplade på sin lediga tid och att drygt 94 procent läser mejl utanför arbetstid.

Läs mer: Varannan medarbetare plågas av hög arbetsbelastning

Från rapporten:

– 23,9% har lämnat en arbetsplats på grund av stress.

– 53,1% anser inte att deras arbetsgivare jobbar förebyggande för att motverka stress.

– 9,2 % har varit sjukskrivna på hel- eller deltid på grund av stress de tre senaste åren.

– 65,4% upplever stress kopplat till arbetet, minst några gånger per vecka.

– 62,3% upplever att digitala verktyg bidrar till att skapa stress på arbetsplatsen.

– 81,5% har helt eller delvis svårt att låta bli att vara uppkopplad.

– 25,8% anser att det skapar stress att alltid vara tillgänglig via mejl/mobil.

– 81,5% har svårt att låta bli att vara uppkopplade.

– 76,2% kollar jobbmejlen eller andra kommunikationsverktyg efter arbetstid, minst någon gång varje kväll.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.