Nya turordningsregler kan ge uppsägningar i oktober

Den 1 oktober ändrades de så kallade turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, Las. Det innebär att det undantag från turordningen på två medarbetare som hittills gällt i företag med högst tio anställde nu utökas till tre medarbetare och blir även oberoende av arbetsplatsens storlek.

Nya turordningsregler kan ge uppsägningar i oktober
Åtskilliga företag planerar besparingar och att minska verksamheten till följd av det stigande kostnadsläget. Foto: Adobe Stock

Förändringen kommer enligt Simployers expert Anna Schönfelder att få stor betydelse, särskilt i medelstora företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Tanken med det nya regelverket i Las är att företagen ska få större möjligheter att behålla nyckelkompetens i samband med en arbetsbristsituation. En av de stora förändringarna är att alla arbetsgivare nu får undanta tre anställda från turordningslistan. Det kan ge företagen en ökad flexibilitet i samband med uppsägningar och exempelvis nyrekryterade får större möjlighet att bli kvar om det om det skulle uppstå behov av neddragningar i organisationen.

– En utökning från två till tre kan verka ganska marginellt, men den stora förändringen är att det nya undantaget får användas av alla arbetsgivare. Det finns alltså inte längre någon begränsning i antalet anställda. Därför får det störst effekt i medelstora företag, säger Anna Schönfelder.

Med en lågkonjunktur i antågande kan regelförändringarna snabbt komma att få följder. Åtskilliga företag planerar besparingar och att minska verksamheten till följd av det stigande kostnadsläget.

– Det är oroliga tider och det kommande halvåret ser ut att bli tufft för både hushåll och företag. Vi ska inte bli förvånade om det kommer en våg av uppsägningar ganska snart efter 1 oktober. Företagen vill såklart hellre genomföra neddragningar med det nya regelverket än med det gamla som ger långt mindre handlingsutrymme för arbetsgivaren, avslutar Anna Schönfelder.

Fakta – nya turordningsregler

1. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan tre personer i stället för två undantas från turordningslistan.

2. Undantagen gäller även större företag och organisationer. Hittills har undantagen endast varit möjliga i företag med högst tio anställda.

3. Förändringen började gälla 1 oktober

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.