Minskad framtidstro hos små och medelstora företag

Konjunktur Framtidstron hos små och medelstora företag minskar. Det visar höstens Affärsbarometer från Visma Advantage. 1 377 svenska småföretag deltog i undersökningen, som genomfördes mellan 20 oktober och 10 november 2022.

Minskad framtidstro hos små och medelstora företag
Förändringarna i framtidstro jämfört med vårens undersökning är stora. Foto: Adobe Stock

– Höstens undersökning visar att svenska småföretag anpassar sin förväntan på framtiden till konjunkturnedgången. Däremot är det endast ett fåtal företag och företagare som vidtagit åtgärder för att skydda sina verksamheter. Detta trots att de allra flesta gör bedömningen att försäljningen kommer att minska och kostnaderna öka under det närmaste halvåret. Det i sig är ett oroande tecken, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Förändringarna i framtidstro jämfört med vårens undersökning är stora. Sammantaget tror 36 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer att försäljningen nu kommer att minska, vilket är 21 procent fler än vid undersökningen för sex månader sedan. Drygt 32 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet, medan knappt 28 procent spår en ökad försäljning.

– Inflation, stigande räntor och ökade leverantörskostnader, är faktorer som försvårar för nästan alla företag. Samtidigt är vissa branscher mer utsatta än andra. Hit hör detaljhandel via butik och verksamheter med kvardröjande pandemieffekter, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Inom de olika branscherna visar undersökningen att företagen genomgående gör bedömningen att försäljningen kommer att utvecklas negativt under det närmaste halvåret. Mest negativa är företag verksamma inom hotell och restaurang, där 59 procent tror på en minskad försäljning. Men även i branscher som bygg – 54 procent – och handel – 49 procent – gör många företag bedömningen att försäljningen kommer att minska.

Hälften av företagen i undersökningen, 50 procent, hänvisar till en kommande lågkonjunktur som skäl till minskad framtidstro. Betydligt färre, totalt 11 procent, ser lågsäsong, ökad konkurrens eller minskat antal försäljningskanaler som möjliga orsaker till en negativ utveckling.

Blekinge är den region där framtidstron är som lägst: 59 procent av de företag som deltog i undersökningen tror att deras försäljning kommer att minska. Det är en kraftig försämring jämfört med vårens undersökning, där 23 procent av företagen såg minskad försäljning som ett troligt scenario. Den största förändringen återfinns bland småföretagen i Dalarna – 46 procent spår en minskad försäljning, vilket är 41 procent fler än vid vårens Affärsbarometer. Högst framtidstro återfinns i Norrbotten, där 44 procent av småföretagen tror på en ökad försäljning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.